ب: ملل تحت ستمجغرافياي ايران جعليملل تحت ستم

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” بمناسبت ۱۶ مین سالروز قیام ملی ملت تورک آذربایجان جنوبی

بعد از کودتای رضاخان بر علیه دولت تورکان و آغاز حاکمیت قوم اقلیت فارس بر ممالک محروسه و تغیر آن به ایران و سیاستهای فارس سازی و سرکوب وحشیانه ملل غیر فارس زیر چرخهای ماشین آسیملاسیون مقاومت ملل غیر فارس نه تنها نشکست بلکه آبدیده تر شده و بارها با تشکیل دولت ملی خود اشغالگران ایران را از سرزمینهای خود بیرون کرده و امروزه شاهد حماسه های ملی در احواز ،آذربایجان جنوبی ،تورکمنستان جنوبی ، بلوچستان و غیره هستیم که خواب از چشم اشغالگران فارس ربوده و هر روز گسترده تر شده و می رود که اشغالگران را بیرون کند .
ملت تورک آذربایجان از بدو غصب حاکمیت توسط فارسها به سرکردگی رضا شاه برای کسب مجدد استقلال خود با دولت اشغالگر ایران مبازه کرده و دوبار نیز دولت ملی خود را برپا کرده است. علارغم سرکوب دولتهای آذربایجان جنوبی توسط اشغالگران ایران ، آذربایجان هرگز تسلیم نشده و همچنان برای رهائی از اشغال مبارزه می کند. قیام معروف به قیام ملی خرداد دقیقا در این راستا و با ماهیت و اهداف کاملا ملی برای دفع رژیم اشغالگر ایران از تبریز آغاز شد.

آری، اعتراضات ملی تورکهای آذربایجان جنوبی در اول خرداد ۱۳۸۵ از تبریز آغاز شده در بیش از ۳۰ شهر آذربایجان جنوبی بمدت یک هفته باشعارهای هارای هاری من تورکم، تبریز باکو آنکارا ، ما کجا ، فارسها کجا. آزربایجان یکی شود مرکزاش تبریز شود و دیگر شعارهای ملی به طور شفاف وعلنی بر علیه اشغالگری ایران قیام کرده و آغاز استقلال مجدد را کلید زدند . بطوری که در سال گذشته با دعوت سازمانها و احزاب آذربایجان جنوبی ملت تورک به خیابانه ریخته و با شعارهای آذربایجان الاحواز اتحاد اتحاد ضرورت هماهنگی ملل غیرفارس تحت اشغال ایران ، و با شعار آزادلیق عدالت ملی حکومت ضرورت استقلال ملی و تشکیل دولت مستقل آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال ایران را مجدادا تاکیدا کردند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” با درود بر روح شهدای راه استقلال آذربایجان جنوبی از مبارزات استقلا طلبانه آذربایجان جنوبی حمایت می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” اعلام می کند که نیروهای اشغالگر ایران باید بدون هیچ قید و شرطی سرزمینهای آذربایجان جنوبی و دیگر ملل تحت اشغال را ترک کنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از دیگر ملل تحت اشغال ایران دعوت میکند تا با حمایت و پشتیبانی از مبارزات ملت تورک آذربایجان جنوبی بطور هما هنگ با شعارها و خواستهای ملی اعتراض خود را به رژیم تروریست و اشغالگر ایران نشان دهند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از کشورهای دمکراتیک جهان خصوصا همسایگان دعوت می کند تا با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران برای نابودی تروریزم دولتی ایران و تثبیت صلح و دمکراسی در منطقه و جهان یاری رسانند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ملل غیرفارس تحت اشغال ایران را به وحدت مبارزاتی دعوت می کند تا با هماهنگی مبارزات ، رژیم رو به زوال ایران اشغالگر را از سرزمینهای خود بیرون کرده دولتهای ملی خود را اعلام کنیم.

هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران بر علیه رژیم اشغالگر و تروریست ایران.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ۲۹ اوردبهشت ۱۴۰۱

http://t.me/adpf25
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا