الاحوازويديوها

ماموران جنایتکار ایرانی اشغالگر در عبادان اشغالی میکوشند با ایجاد جو وحشت، قیام را متوقف کنند

رادمردان و جوانان عبادان اشغالی از حق دفاع مشروع استفاده کنیم!

 

ماموران جنایتکار ایرانی اشغالگر در عبادان اشغالی میکوشند با ایجاد جو وحشت، قیام را متوقف کنند. باید بدانیم هر چه بیشتر سکوت کنیم و از هم جدا باشیم رژیم اشغالگر ایرانی وقیح تر و گستاختر میشود.

دفاع مشروع و اقدام متقابل با هر نوع وسیله ای که در اختیار دارید در برابر مأموران اشغالگر ایرانی حق مسلم ماست.

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
Http://ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا