تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / احواز اشغالي و نژادپرستی ايرانيهای اشغالگر

احواز اشغالي و نژادپرستی ايرانيهای اشغالگر

درحالی سرمست شوشتری رییس دانشگاه علوم پزشکی احواز پایتخت وجود انتصابات قومیتی در این دانشگاه را رد نموده و منتقدان را متهم و آنها را مصداق فی قلوبهم مرض دانسته، بررسی اجمالی مدیران منصوب سرمست شوشتری نشان میدهد تا چه میزان انتصابات این دانشگاه قومیتی و منحصر به دو شهر خاص بوده است

سرمست شوشتری بهتر نیست به جای تکذیب واقعیت به این سوال پاسخ دهد که آیا صرفا نخبه های علوم پزشکی فقط از اقوام ایرانی مهاجر تُستر و قنیطره هستند و در سایر قومیتهای مهاجر و خصوصاً ملت عرب احواز العربیه اشغالی در حوزه علوم پزشکی نخبه ای برای انتصاب وجود ندارد؟

نگاهی به مسئولین مهاجر نژادپرست ایرانی علوم پزشکی کشور احواز العربیه اشغالی:

محمد حسین سرمست شوشتری رییس دانشگاه و از تُستر اشغالی
مهدی اقتصاد رییس دفتر رییس دانشگاه و از قنیطره اشغالی
سعید آزنده معاون توسعه و از قنیطره
دکتر حبیب حی بر معاون درمان، قنیطره
دکتر محمد علوی، معاون بهداشت، قنیطره
دکتر مهدی بیژن زاده معاون دانشجویی، و از تُستر
دکتر مهدی ترابی زاده رئیس دانشکده پزشکی، قنیطره
دکتر مخمل زاده رییس دانشکده داروسازی: قنیطره
دکتر شاهرخ رییسییان دانشکده دندانپزشکی: قنیطره
دکتر سید محمد محمدی رئیس دانشگاه عبادان اشغالی، تُستر
مسعود حمیدی مدیر مالی دانشگاه، قنیطره
محمد نصرالله پور مدیر حراست، قنیطره
مهدی آبدیده مدیر دانشجویی دانشگاه قنیطره
دکتر داود شلیل احمدی رییس مرکز آموزشی درمانی البساتین احواز پایتخت، قنیطره
دکتر احمدرضا مهتدی رییس مرکز آموزشی درمانی خمینی احواز پایتخت، قنیطره (این دو بیمارستان بزگترین بیمارستان های کشور احواز العربیه اشغالی میباشند)
احمد ابراهیمی مدیر پشتیبانی، تُستر
دکتر زهرا بزرگ زاده معاون دانشکده پزشکی، قنیطره
احمد افتخار، مسئول دفتر دانشگاه در تهران، تُستری
دکتر محسن چکی رییس دانشکده پیراپزشکی داماد آقای افتخار
محمد کاروانی کارشناس مسئول حوزه ریاست، مسئول دبیرخانه کلان منطقه ۴، قنیطره
دکتر نجف کوچک مدیر اقتصاد معاونت درمان: قنیطره
دکتر اسماعیل ویسی مدیر امور بیمارستان ها، قنیطره
دکتر امین دزفولی مدیر شبکه حمیدیه، قنیطره
دکتر میثم مدیر شبکه شهر سوس- قنیطره
مهندس معلم مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت، قنیطره

علاوه بر افراد ذکر شده که بدنه اصلی مدیران ستادی و هیات رئیسه دانشگاه را تشکیل می دهند موارد زیادی که تحت عنوان مدیران محیطی در واحدهای تابع مشغول فعالیت هستند نیز از مدیرمالی داروخانه های آموزشی و معاونین اجرایی دانشکده ها و معاونت های مهم تا مسئولین و کارشناسان واحدها اکثریت از همشهری های خود وی و از البته همگی از مهاجرین ایرانی اشغالگر میباشند.

 


مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
Http://ALAHWAZ.COM
Https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply