نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

“قدرت و اتحاد ملل تحت ستم اشغالگران در ايران”

“قدرت و اتحاد ملل تحت ستم اشغالگران در ايران”
اين روزها ملل تحت ستم ،حکم پادشاهی آخوندی را تکان میدهند. (کارگران، معلمان بازنشسته، مالباختگان موسسات خصوصی و غیره) و حرف تاریخی خود را میگویند که حکمی برای آخوند وجود ندارد. نه به لباسهای دینی و تقلبی آنها که در زیر پوشش گروهی از دزدان وغارتگران را پنهان میکند. و هدف اصلی آنها مکیدن خون ملل غير فارس و دیگر کشورهای همسایه آن هم به بهانه باز پس گرفتن شکوه و امپراتوری خيالى و پوچ، يا رژیم اشغالگر و جنایتکار ایرانی به آن درجه از وقاحت رسیده که دسترنج آزادی مردم را با انواع عقوبتهای شدید تروریستی نابود میسازد.
از جمله :بازداشت معلمان، کارگران و فعالان زیست محیطی در احواز و دیگر ملل. مللى که تاریخ خود را با تلاش و کوشش و زحمت بافته و داری تمدنی تاریخی و باستانی بسيار عميق بوده، امروزه خود را زیر دستهای پلید و دیکتاتوری می بیند که مسلط بر ثروت و منابع آنهاست. ودرحال غارت و چپاول آنها در راه تحقیق افکار تروریستی خود با طعم بی سابقه برای قرار دادن این ثروات در پروژهای توسعه خیالی وپوشالی که هدف اصلی آن گرفتن حقوق همسایگان و بی امنی و بى ثباتى در کل منطقه می باشد. وبا غرور و تکبر به اینکه به چهار کشور عربی؛ عراق، یمن، لبنان، سوریه و دخالتهای بی جا و تلخ در کشور حتى بحرین، که همیشه به دنبال تغییر اساسی در بافت جمعیتی، سیاسی و دينى این کشور است. و خواب و خيال این چند کشور را به املاک خصوصی خود اضافه کند. بدون اینکه به وضعیت سرسام آور مردم که درآتشفشانی ازمشکلات منطقه ایی وبین المللی گرفتارند نگاهی داشته باشد.
کشور درباتلاقی از درگیریهای داخلی و خارجی وارد ساخته و در حال حاضر بهاء آن را مردم بی گناه ملل تحت ستم و دیگر همسایها پرداخت میکنند.
اما برای هر شروعی پایانی است. همیشه فشار یک انفجار به دنبال دارد. روزی خواهد رسید که ملل تحت ستم ديكتاتور آخوندی، با اتحاد و قدرت با همه اقشار و قومیت ها بپا می خیزد این نظام اشغالگر و فاشيستى را برای همیشه” نابود می سازد.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
نویسنده: کریم احمدی نسب

خروج از نسخه موبایل