نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

‎سخنگوى جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز جنایت تروريستي در شهر استانبول تركيه را محكوم كرد

‎منصور شايع احوازي در پيامي ضمن محكوميت عمليات تروريستی یکشنبه خونین استانبول همبستگی خود را با ملت برادر تورك اعلام کرده و خواهان مبارزه با تروریسم شده و با خانوداه های داغدیده ابراز همدردى و تسلیت
نمود.
‎منصور احوازي با تاكيد مجدد بر اهميت ريشه كردن تروريسم، حمله مسلحانه به شهروندان بى دفاع را تحت هر نام و بهانه ای محکوم کرده وآنرا عملى جنايت كارانه توصيف و از جامعه جهاني خواست كه با تروريسم و كشورهاي حامى ان چون رژيم جمهورى اسلامي كه همينك سعي ميكند براى جلوگيري از سقوط رژيم خود بحرانهاى داخلى خود را به كشورهاي همسايه منتقل كند، برخورد قاطعانه كرده و آن را محكوم كنند .
‎منصور احوازي
‎سخنگوى جبهه دمكراتيك مردمي احواز
۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

خروج از نسخه موبایل