نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پلاتفرم ملل غیر فارس تحت اشغال ایران برای مرحله گذار از رژيم جمهورى اسلامى و دولت اشغالگر ایران:

در طول تقریبا صد سال اشغال سرزمین های ملل غیر فارس توسط رژیم های اشغالگر ایران برای از بین بردن این ملل در کنارقتل عامهای سیستماتیک انواع روشهای اسیملاسیون، سرکوب، کوچ اجباری، تغییرات جغرافیایی، تغییرات دموگرافیک و … برای درهم شکستن مقاومت این ملل از طرف اشغالگران ایرانی اعمال شده و می شود.
یکی از اساسی ترین سیاستهای اشغالگران فارس برای برهم زدن اتحاد ملل تحت اشغال بر علیه اشغالگران تغییرات جغرافیایی و اتنیکی در مناطق اشغالی بود تا با دامن زدن به اختلافات بین ملل و تشدید تنش بین این ملل آسانتر بتواند این ملل را سرکوب کرده از بین ببرد.
وعلی رغم تمامی سرکوبهای وحشیانه بعداز صد سال فریاد استقلال فرزندان غیور این ملل طنین انداز منطقه و جهان شده شکست تمامی سیاستهای اشغالگران را بنمایش گذارده است‌ تا حدی که قدرتهای بزرگ را با چالش عبور بعد از سرنگونی رژیم اشغالگر ایران درگیر نموده است.

هرچند اپوزیسیون کلاسیک سعی در کتمان مسئلة ملل در جغرافیای جعلی ایران را دارد ولی تمامي قدرتهای بین الملی و منطقه ای اذعان می کنند که بعد از سرنگونی رژیم اشغالگر فعلی ایران دیگر ایرانی به شکل کنونی وجود نخواهد داشت و دولتهای مستقلی از سرزمینهای تحت اشغال ایران از دوباره تشکیل خواهد شد، ولی نگران مرحله عبور و یا نگران درگیرهای منطقه ای بعد از سرنگونی دولت اشغالگر ایران هستند .قطعا جغرافیای جعلی به نام ایران در سراشیبی فروپاشی قرار داشته و هیج راه برگشتى وجود ندارد. اشغالگران فارس به هیچ عنوان قادر به جلوگیری این پروسه نخواهند بود. امید است اشغالگران ایرانی به واقعیت پی برده و از خشونت پرهیز کنند تا گذاری بمانند چکسلواکی تطبیق شده و بدون جنگ و درگیری با حد اقل ضایعات ثبات منطقه ، دمکراسی و صلح و امنیت عمومی را تامین کنیم .

بدین منظور پلاتفرم ملل تحت اشغال ایران برای گذر از اشغال به استقلال با مفاد زیر برای رفع نگرانی دولتهای جهان و منطقه و خصوصا همسایگان تقدیم می شود و با اتحاد و هماهنگی ملل تحت اشغال ایران عملی شده و مشکل ملل را حل نماید:

۱. ما سازمانها و احزاب امضاء کننده زیر اعلام میکنیم که رژیم اشغالگر ایران عامل اصلی تروریسم و صدور آن درسطح منطقه و جهان، اشغالگری، تجاوز، سرکوب ، عقب ماندگی و دیکتاتوریسم بوده و ما ملل تحت اشغال ایران اولین و اصلی ترین قربانیان جنایات رژیم اشعالگر ایران بوده و آنرا دشمن اصلی خود دانسته و با اتحاد و هماهنگی برای سرنگونی آن وخروج کامل نیروهای اشغالگراز سرزمین هایمان مبارزه خواهیم کرد.
۲. ما اعلام میکنیم که در بعد از سرنگونی رژیم اشغالگر ایران ویا خروج نیرهای آن هیچ آلترناتیوی که حقوق ملل تحت اشغال ایران را برای تشکیل دولتهاى ملی خود برسمیت نشناسد را به هیچ نام ،ماهیت و قیمتی نمی پذیریم و با تمام توان با آن مبارزه خواهیم کرد تا دولت های مستقل خود را تشکیل دهند.
۳ . ما اعلام می کنیم که دمکراتیزه کردن منطقه قطعا در گرو برسمیت شناختن حقوق ملل تحت اشغال ایران بوده و هر جریانی هر چند در زیر نام وچتر دمکراسی حقوق این ملل را نادیده بگیرد ضد دمکراسی بوده و ما ملل تحت اشغال ایران به هیچ وجه و به هیچ کس و گروهی اجازه نخواهیم داد تا با استفاده از خون فرزندان ما به قدرت رسیده و مجددا با ادعای تمامیت ارضی جعلی “ایران” استقلال ملل را زیر پا گذاشته و در زندانی بنام ایران بر ماحکومت دیکاتوری تحمیل کنند.لذا لزوم گذار از دیکتاتوری و تروریسم به دمکراسی شناسائی کامل حقوق ملل تحت اشغال ایران و تشکیل دولتهای آنها میباشد.
۴. ما با تکیه بر نیروهای ملی در مناطق منسوب به ملل تحت اشغال ایران مانع هر گونه هرج ومرج بوده ، دمکراسی ، حقوق زن ،حقوق بشر، حقوق ادیان و مذاهب ،حقوق اتنیکی‌‌..‌. وامنیت عمومی در منطقه جعرافیایی ملی منسوب به هر ملتی را به دست نیروهای همان ملت تامین و با تشکیل دولت سکولار ، مدرنیته ، صلح ، ثبات و دمکراسی را در این مناطق ضمانت می نماییم.
۵. رژیم های اشغالگر ایران برای ایجاد نفاق ودرگیری در راستای تحکیم اشغالگری خود جغرافیای طبیعی و تاریخی ملل تحت اشغال را تغییر داده و با تقسیم سرزمینهای ملل به استانهای گوناگون ، تلفیق و یا ایجاد استانها جدید مرزهای ملل را دستکاری و متلاشی کرده که در صورت استقلال این ملل با ادعاهای ارضی از سوی یکدیگر باهم درگیر شوند و جنگ بین ملل ایجاد شود تا رژیم اشغالگر فرصتی برای بازسازي نیروهای بیرون رانده شده از مناطق اشغالی داشته باشد و با تجدید قوا مجددا بتواند سرزمینهای این ملل را اشغال و چپاول کند. ما با اذعان به این اختلافات که محصول اشغالگری ایران است می دانیم که مرزها و حتی ترکیب مللی در بعضی مناطق بطور جدی تغییر کرده است و معتقد هستیم و تاکید می کنیم که این مشكلات بعد از استقلال ملل از اشغال ایران باید از طریق مذاکره بین دولتهای ملّى حل و فصل گردد و در این مهم به توافق رسیده ایم که هيئتهايي علمی تاریخی بدور از اعمال نظر سیاسی در زیر نظارت مجامع بین المللی،حقوق بشری و بطریق مسالمت آمیز برای حل و فصل این مسائل تعیین و فعالیت نمایند.
۶. ما اعلام میکنیم که کلیه قوانین بین المللی ،سیاسی ، اقتصادی، جغرافیایی و حقوق بشری خصوصا مفاد و مصوبات سازمان ملل را برسیمیت شناخته و با تمام توان در راستای اجرايى کردن آنها تلاش میکند.
۷. ما اعلام میکنیم که کلیه قرارداهای تجاری بین رژیم اشغالگر ایران با دولتهای دیگر که مشمول استانداردهای بین المللی بوده و به امنیت و استقلال ملی لطمه نزند را برسمیت شناخته و تا پایان معاهده اجرا خواهند شد.
۸ . ما ضمن تاکید بر شيوه مبارزه مسالمت آمیز از تمامي شيوهاى مشروع بين المللى برای رسيدن به حقوق ملى و انسانى مشروع خود استفاده ميكنيم.
۹. ما بنمایندگی از ملل تحت اشغال ایران از سازمانهاى بين المللى و شوراى امنيت و كشورهاى دمکراتیک جهان وهمچنین همسایگانی كه خواهان رسيدن ملل تحت اشغال ایران به ازادى و دمكراسى هستتد ميخواهیم كه با حمایت از مبارزات این ملل برای دمکراتیزه کردن سرزمینهای تحت اشغال ایران و همچنین صلح و ثبات و امنیت یاری رسانند .
۱۰. ما اعلام می کنیم که هر حمله و یا مداخله ای از طرف ایرانگرایان در امور هر کدام از این ملل حمله و مداخله در امور تمامی این ملل محسوب شده و متحدانه پاسخ داده خواهد شد.

۲۵دسامبر ۲۰۲۲
برابر با ۴ دی۱۴۰۱

سازمانها و احزاب امضاء کننده:
۱.جبهه دمکراتیک مردمی احواز
۲. حزب استقلال آذربایجان جنوبی
۳.اتحاد ملی دمکراتیک تورکمنستان جنوبی
۴.جنبش١٥نيسان برای آزادی احوار.
۵.جبهه دمكراتيك أحواز
۶.بلوچستان راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان)
۷.حزب آزادی کوردستان PAK
۸.جنبش آزادی بلوچستان FBM
۹. جبهه عربى ازاديبخش احواز

خروج از نسخه موبایل