بیانه هاجبهه

پيام جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت سی و سومین سالگرد تاسیس

فرزندان ملت عرب احواز
همرزمان و فرزندان ملل تحت اشغال ایران
آزادیخواهان ملت فارس
در حالی که جبهه دمکراتیک مردمی احواز سی سومین سالگرد تاسیس خود را احیا می‌کند ، ملت عرب احواز و ملل تحت اشغال ایران مراحل بسیار حساسی از مبارزات آزادیخواهانه خود را پشت سر می‌گذارند، مبارزاتی که طی ده ها برای تحقق اهداف ملی و انسانی و آزادی و حق تعیین سرنوشت فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشتند.
ملت شجاع ما که طی چند دهه اخیر با برافراشتن پرچم آزادی و حق تعیین سرنوشت و آزاد‌سازی احواز از اشغال دولت ایران هزاران شهید و اسیر و بیش از دهها هزار مهاجر بی پناه را نثار این راه نمود، ملت غيور ما پرچمدار قيامهاي متکرر در جغرافياي موسوم به ايران بوده و با فداكاري ها و جانفشانی های خود با نیروهای سرکوبگر و مسلح رژیم اشغالگر و متوحش ايران وبا سينه هاي خالي روبرو بوده و خواهد بود وهميشه پیشرو مبارزات ملل تحت اشغال غير فارس ضد سیاستهای ضد بشری تمام ارگانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشغالگران بوده و بر هیچکس پوشیده نیست که ملت ستمديده عرب احواز هزینه های بسیار سنگینی داده و خواهد داد و اين در حالي است که عدم وجود امکانات لازم برای هماهنگی با دیگر ملل تحت اشغال ایران، کینه و دشمنی کور بر ضد عرب، گسترش و نفوذ شوونیسم و نژادپرستی در فرهنگ فارس باعث سکوت تمامی سازمانهای فارس محور و حتی به اصطلاح حقوق بشری ان در برابر آن همه جنایتهای بی شمار بر ضد ملت عرب الاحواز وديكر ملل تحت بوده است.
در اين راستا مبارزات ملت عرب احواز با وجود جنایت ها وعوامل بسياري دیگر از جمله اتکا فقط به نیروهای مردمی و نبود پشتیبانی لازم و عدم وجود امکانات کافی اطلاع رسانی و مالی و عدم وجود موثر سازمانهای بین المللی و اطلاع رسانی در احواز( ودر صورت وجود،عدم كارايي) و ضعف موضع کشورهای منطقه و جهان در قبال جنایتهای اشغالگران در احواز، مقاومت در برابر اشغالگران كه مسلح به کینه تاریخی ضد عرب و مسلح به سلاحهاي جنگی و کاربرد شیوهای ضد انسانی دیگری از جمله خشکاندن تمامی رودخانه های احواز، ممنوعیت کشاورزی و کار کردن، باز کردن دریچه سدهای نظامی عرب کش در زمستان برای به زیر آب بردن روستاها و مزارع و احشام، کوچاندن احوازیها و تشویق آنان به مهاجرت به شهرهای ازربایجان جنوبی اشغالي و شهرهای گیلکی و ديگر شهرهاي فارس وهمچنین کمک گرفتن از نیروهای رادیکال شیعه و سنی کشورهای تحت اشغال ایران، همه و همه مقاومت ملت عرب احواز طی چهار دهه اخیر را به یک مقاومت و مبارزه افسانه اي تبدیل کرده است، مقاومتی که میتوان آن را در کشتار دسته جمعی فرزندان ملت عرب احواز در قيام نوامبر سال 2019 در نیزارهای شهر معشور و سپس به آتش کشیدن اجساد پاک آنان و سکوت معنادار همه رسانه های باصطلاح ضد حکومتی برون مرزی و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر ایرانی بخوبی نشان ‌دهنده عمق تنهايي بودن ملت عرب احواز در برابر اشغالگران است.
در فاجعه ریزش ساختمان متروپل و سکوت همه مدعیان ضد حکومتی و مدعیان حقوق بشر ایرانی از جنایت کشتار مجدد ملت عرب احواز و فسادهای وحشتناک مالی و اداری و عدم بکارگیری مسئولین بومی، تنهایی این ملت عرب را بیشتر نمایان کرد.
با تمامی این جنایتهای ذکر شده ملت عرب احواز هیچگاه خود را از میدان مبارزات ملل تحت اشغال ایران و حتی مبارزات آزادی خواهان ملت فارس جدا نکرده و خود را بخشی لاینفک از جنبش آزادیخواهی ملل تحت اشغال و ستم جغرافیای سیاسی ایران میداند که برای تحقق خواسته های خود چون آزادی، دموکراسی، برابری، زندگی بهتر و حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنند.
فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران!
جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت سی و سومین سالگرد تاسیس خود مجددا بر اهداف مبارزاتی خود تاکید کرده و مواضع خود را در مورد شرایط کنونی پیش آمده چنین اعلام می‌دارد:
۱- جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز برای دستیابی ملت عرب احواز به حق تعیین سرنوشت، آزادی و برابری مبارزه میکند و تا دستیابی کامل ملت عرب احواز به دولت مستقل احواز به مبارزه خود ادامه میدهد.
۲- جبهه دموکراتیک مردمی احواز از فرزندان ملت الأحواز که در قیام های سی سال گذشته خود حماسه های فراوانی را به ثبت رساندند مجددا دعوت می کند تا مانند گذشته در صف اول مبارزه بر ضد اشغالگران برای تحقق اهداف ملی انسانی دموکراتیک خود به صورت فعال و چشمگیر در راهپیمایی ها، تظاهرات و قیام‌هایی که توسط همه مردم برای شکست و نابودی رژیم، در سراسر جغرافیای سیاسی موسوم به ایران رخ میدهد، مشارکتی سیل آسا داشته تا با کمک شما ملت تاریخ ساز بزرگ عرب الأحواز سرنگونی و از هم پاشیدگی دولت مرکزگرای ایرانشهری فاشیست ایران را برای همیشه رقم بزنید و با حرکتی شتابان به اهداف والای انسانی، استقلال و حقوق از دست رفته خود دست بیابید.
۳- جبهه دمکراتیک مردمی احواز ملل تحت اشغال ایران و نمایندگان آنان را متحدان استراتژیک مبارزات رهائی بخش ملت عرب میداند و در راستاي این روابط استراتژیک از هیچ عملی دریغ نمیکند.
۴- جبهه دمکراتیک هرگونه رابطه با احزاب و سازمانهای به (اصطلاح سرتاسری) را مشروط به اعتراف این سازمانها نسبت به حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و اشغال شده میداند و هرگز قیمومیت این سازمانها بر ملل غیر فارس را به رسمیت نمیشناسد.
۵- جبهه دمکراتیک مردمی احواز همه سازمانهای ملل تحت اشغال ایران را به وحدت مبارزاتی و هماهنگی بیشتر دعوت میکند و تنها راه رهائی از اشغالگران را وحدت مبارزاتی ملل و نمایندگان آنان میداند.
۶- جبهه دمکراتیک مردمی احواز سازمانها و شخصیتهای ایرانی (فارس) که به خود اجازه میدهند خود را وارث سلطنت یا وکیل ملت عرب احواز بدانند، آنان را شریک جنایتهای رژیمهای پهلوی و جمهوری اسلامی اعلام میکند و باید در دادگاههای عادل بین‌المللی و مردمی جوابگوی جنایتهای انجام گرفته علیه ملت ما در صد سال اخیر باشند.
۷- جبهه دموکراتیک بر لزوم اتحاد راهبردی با فرزندان ملت‌های غیر فارس تحت اشغال ایران تاکید کرده و به همین دلیل مقابله با دشمن مشترک ایرانی و آزادسازی الاحواز و دیگر ملل غیر فارس را اوجب الواجبات می‌داند.
۸- جبهه هرگونه اقدامات دوجانبه پشت پرده برخی سازمانها و نهادها با جناح های فارس و فارس محور که از موضوع ساختگی و جعلی موسوم به «وحدت خاک ایران» حمایت میکنند، مردود می‌داند. قبل از هر چیز حق تعیین سرنوشت ملت الأحواز و حق آنها برای اعلام و تشکیل دولت مستقل این ملت، باید به رسمیت شناخته شود.
۹- جبهه دمكراتيك مردمي احواز حمایت کامل خود از مبارزه ملل غیر فارس اشغال شده توسط ایران در احقاق حق تعیین سرنوشت و اعلام و تشکیل دولت های مستقل آنها را قویاً تایید و پشتیبانی می کند.
۱۰- جبهه از مبارزات مردم فارس برای سرنگونی رژیم تروریستی ایران حمایت میکند. رژیمی که مردم فارس را از تمام حقوق انسانی و حق آنها برای برخورداری از نظامی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارد و حداقل کرامت انسانی را برای آنها تضمین کند، محروم کرده است.
۱۱- جبهه دموکراتیک از جریانهای فارس محور میخواهد که دست از نژادپرستی خود برداشته و حق تعیین سرنوشت ملت ها را به رسمیت بشناسند و به خوبی دریابند که با تداوم اشغال کشور الاحواز و سایر سرزمین‌های ملل غیر فارس توسط ایرانیان، هیچگونه رفاه، آزادی، حقوق بشر و زندگی بهتر برای هر دو طرف وجود نخواهد داشت.
۱۲- جبهه از جامعه بین المللی می خواهد که با اتخاذ تصمیمات عملی برای توقف نقض آشکار حقوق بشر، توقف اعدامهای سیستماتیک قیام کنندگان بی‌دفاع و وادار کردن رژیم آپارتاید ایران به احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و نیز توقف استفاده از خشونت در پاسخ به مطالبات بحق تظاهرکنندگان، رژیم تروریستی ایران را تحت فشار قرار دهد.

پیش بسوی محکمتر شدن وحدت مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای تحقق آزادی، برابری و حق تعیین سرنوشت ملل تحت اشغال ایران.
سرنگون باد جمهوری ترور و اشغالگر جمهوری اسلامی
جبهه دمكراتيك مردمي احواز
Alahwaz.com
23/1-2023

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا