تازه ترین خبرها
Home / Uncategorized / فتح اﻷحواز أشغالى هم شک نکنید به همین سادگی است!

فتح اﻷحواز أشغالى هم شک نکنید به همین سادگی است!

فتح اﻷحواز أشغالى هم شک نکنید به همین سادگی است! بە شرط حضور میلیونی مردم. خوب نگاە کنید آیا میتوان این مردم را سرکوب کرد!؟ آیا از یگان ویژە ونزوئلا کاری ساختە بود؟ آیا دوربین های شناسایی اثر داشت؟ و ھمە اینها در مقابل تظاهرات میلیونی و اتحاد رنگ باخت. ملت غيور و شريف اﻷحواز آمادە شویم، نوبت ماست كه خودمان و آينده فرزندانمان را از تحت اشغالگری حكومت ظالم و ستمگر فارس آزاد كنيم.
” آزادى نزديك است

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
على حردانى

 

About Ali

Leave a Reply

Share This