الاحوازبیانه هاجبهه

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز
صدور حکم اعدام سه شهروند عرب احواز را محکوم میکنیم

رژیم اشغالگر و فاشیست جمهوری اسلامی که در طول 43 سال گذشته تنها وتنها از طریق حکومت نظامی ؛ شکنجه ؛ اعدام و سیاستهای قهر امیز به عمر ننگین خود ادامه داده.در حالی که با موج فزاینده و وسیع مبارزات ملل برای ازادی ؛ دمکراسی و حق تعیین سرنوشت روبرو است و پایه های پوشالی نظام آن هر لحظه ممکن است فرو بپاشد مجداا کینه ضد آزادی خواهی و ضد عرب بودن خود را نمایان کرده سه شهروند بی گاه عرب که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته اند را به اتهام محارب محکوم به اعدام نموده تا بر شکستهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی خود سرپوش بگزارد. رژیم ضد انسان و ضد ملل غیر فارس که طی چهار ماه گذشته صدها کودک و جوان بیگناه و خصوصا زنان را در خیابانها بدون هیچ جرمی بیرحمانه کشته تا چند صباحی به حکومت خود ادامه دهد همینک میخواهد انتقام جویانه جوانان ملت عرب را مجددا به طنابهای اعدام اویزان کند تا شاید بتواند از این طریق رعب و وحشت را میان ملل ازادی خواه به نمایش بگزارد.
انسانهای ازاده
جبهه دمکراتیک مردمی احوازضمن محکوم کردن صدورحکم اعدام شهروندان عرب احوازی اقایان علی مقدم ؛حبیب دریس و معین خنفری خواهان ازادی فوری این شهروندان وتوقف کلیه احکام اعدام صادره علیه فعالین سیاسی و مدنی که همینک در سیاهچالهای اشغالگران درانتظاراعدام هستند میباشد. جبهه دمکراتیک بر ادامه مبارزه ملت عرب احواز برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و ازادی کامل احوازتاکید کرده مبارزه ملت احوازبرای ازادی و برابری و حق تعیین سرنوشت تا رسیدن به استقلال و تاسیس دولت ملی را حق مشروع و مسلم ملت عرب احواز میداند و از کلیه فرزندان احواز میخواهد تا مبارزات ملی و انسانی خود را مضاعف نموده برای ازادی ملت و احواز جانفشانی کنند .
زنده باد احواز
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا