ب: ملل تحت ستم

۲۱ فوریه روز زبان مادری مبارک باد؛

از بدو اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس توسط رضا شاه پهلوی همگام با قتل و کشتار ملل غیرفارس برای از بین بردن هویت ملی ملل تحت ستم، زبان و آداب و سنن این ملل را ممنوع کرده و متکلمین به زبان مادری را به شدت سرکوب وبا نصب صندوقهای جریمه در مدارس،و مراکز عمومی به کسانی که قانون شکنی کرده و به زبان مادری تکلم می کردند جریمه های نقدی توام با تحقیر و توهین اعمال می کردند تا کسی جرات تکلم به زبان مادر را نداشته و بتوانند آنهارا از هویت ملی تهی کرده ونهایتا فارس بسازند.

علارغم تمامی این شیوه های ضدبشری مقاومت ملل تحت ستم مانع از بین رفتن کامل این زبانها شده و متعاقبا با مبارزات متشکل و رشد شعور ملی در بین ملل غیر فارس این سیاست فاشیستی اشغالگران ایرانی به شکست انجامیده می رود که شر اشغال را از سرزمینهای خود بر کنده برای همیشه آزاد کند.

یکی از بزرگترین دست آوردهای این سیاست اشغلگران بی سوادی عمومی وهمچنین به هدر رفتن استعدادها بود که بدلیل فارس نبودن و ندانستن زبان تحمیلی فارسی از تعلیم و پیشرفت محروم می شدند.

برای از بین بردن بی سوادی و تبعیض زبانی سازمان یونسکو ۲۱ فوریه را روز جهانی زبان ن

مادری اعلام کرد تا شاید مانع از بین رفتن زبانهای موجود شده این میراث گرانبهای بشری را حفظ کند. طبق این سند از دولتها برای ایجاد شرایط برای تدریس به زبان مادری درخواست شده ولی هنوز که هنوز است زبان ملل تحت ستم ایران اشغالگر ممنوع می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ضمن تبریک روز جهانی زبان مادری تمامی سیاستهای ضد بشری رژیمهای اشغالگر ایران را محکوم کرده ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به اتحاد مبارزاتی بر علیه اشغالگران ایرانی دعوت میکند.

اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ماست

تنها راه های دولت ملی ماست

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

۲۰ فوریه ۲۰۲۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا