نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

دكلهاي نفت در احواز از جان و كودكان عرب احوازي باارزشتر است

دكلهاي نفت در احواز از جان و كودكان عرب احوازي باارزشتر است
هنوز سایه هولناک سیل خانمان بر انداز بر روی مردم ما افکنده است که دستهای کثیف و مافیای نفت در انحراف مسیر سیل به سمت مردم جهت حفظ دکل های نفتی در هور دخیل است. البته این یکی از اهداف ضد بشری رژیم در نابودی موجودیت و هویت ماست .تصور آن را بکنید در کشوری زندگی می کنیم که هیچ گونه ارزشی نسبت به جان و مال مردم ندارند بالاخص ملت احواز.گرچه مسیر سیل را انحراف دادند و به خیال باطل خودشان به هدف شوم خود رسیدند اما ملت الاحواز در مسیر همدلی و اتحاد قرار گرفتند.

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمى احواز

خروج از نسخه موبایل