الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههجهانحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمکمیسیون زنانگزارش ها

اسیران بازداشت شده احوازی و خانواده های زیر چکش شکنجه و آزار اشغالگران ایرانی

اسیران بازداشت شده احوازی و خانواده های زیر چکش شکنجه و آزار اشغالگران ایرانی

همانطور که ناظران و فعالان قضایای مخوف بازداشتگاهها و مراکز نگهداری اسراء و زندانهای واقع در کشوری بنام ایران بطور عام و احواز اشغال شده بطور خاص، و نیز شرایط بهداشتی و زندگی آنان در این زندان‌ها، و فجایع وحشیانه شکنجه و اعدامها و گورهای دسته جمعی مبارزان آزادی احوازی و فرزندان ملل غیر فارس و حتی خود مخالفان فارسی زبان ایرانی، آدم رباییها، دستگیریهای فرامرزی، انکار فجایع صورت گرفته، قتل در داخل زندان‌ها توسط فارسها، که توسط سازمان‌های حقوق بشر احوازی و بین المللی با ارائه اسناد زنده و نیز با حضور شاهدان عینی و شاهدان زندانی شده سابق که بشکل  غیر مستقیم شاهد وقوع جنایات و قضایای فوق الذکر از سوی اداره کل اطلاعات و یا موسسات امنیتی که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است و نیز اداره کل زندان‌ها بودند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ( در هنگام بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از زندان‌ها) اداره کل زندانهای ایران از ارائه هرگونه اسناد دیداری که بیانگر دست داشتن نیروهای امنیتی در جنایات صورت پذیرفته در زندان‌ها و یا خارج از زندان‌ها و نیز حقایق پشت پرده اسفبار همچون شکنجه روحی- روانی و محرومیت‌های مختلف روحی، اجتماعی و اقتصادی که بر خانواده و شخص بازداشت شده تحمیل می‌شوند امنتاع می‌ورزد، در این بین محرومیت و منع خانواده بازداشت شدگان از حقوق عامه و (در صورت آزادی) محرومیت وی از استخدام و کار در شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و جلوگیری از حضور وی در اجتماعات و جامعه و حتی منع وی از شرکت در مناسبات اجتماعی- قومی، و منع ارتباط جامعه با وی یا ارائه هرگونه کمک یا حمایت از وی یا خانواده بازداشت شده از دیگر مواردی است که بعد از آزادی فرد بازداشت شده از سوی سردمداران جنایتکار اشغالگر، به وی تحمیل می‌شوند.

امروز نیز می‌بینیم  که خانواده های اسرایی در بین ما هستند که اگر کسی از آنها حمایت نکند و یا یک نفر از آنان در بیکاری بسر ببرد، شرایط بسیار وخیم مالی و اقتصادی برایشان رقم خواهد خورد. خانواده های بسیار دیگری نیز وجود دارند که بیش از یک اسیر یا مفقودالاثر دارند، این خانواده ها از عزیزان خود هیچ خبری دال بر زنده بودن یا شهید شدنشان ندارند و مقامات اشغالگر ایرانی نه فقط آنها را از سرنوشت عزیزشان باخبر نمی‌سازند بلکه وجود چنین شخصی را انکار می‌کنند، در چنین شرایطی خانواده آن اسیر یا مفقودالاثر با وجود شرایط بسیار وخیم اقتصادی، معیشتی و روحی روانی خود، در دریای افکار و اوهام ترسناک خویش نسبت به سرنوشت عزیزان خود بسر خواهند برد. هزاران خانواده احوازی در چنین شرایط بسیار وخیمی بسر می‌برند. مثال بارز و مشهور چنین خانواده ای برای بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر و خصوصا فرزندان غیور احواز، خانواده بازداشت شده، آقای ابو نصار و فرزندان وی است. در واقع می‌توان گفت که ابو نصار نامش جزء مفقودین بود و سپس مقامات اشغالگر ایرانی از زنده بودن وی در زندان بدنام اوین واقع در تهران پایتخت تروریسم خبر دادند. اما تاکنون هیچ اجازه ای به خانواده وی یا اشخاص غیر از خانواده او، برای ملاقات به آنها داده نشده است، یا حتی اجازه یک مکالمه تلفنی که بتوان صدای او و صدای فرزندان او را شنید.

ابونصار بعد از آنکه برای یافتن ردی از فرزندان خود به مراکز امنیتی مراجه کرد، دستگیر شد و تاکنون بهمراه فرزندان خود در زندان اوین بسر می‌برد.

ابونصار دارای خانواده بزرگ و  فرزندان متاهل بازداشتی است، اینان دارای کودکان و بچه هایی هستند، مورد حمایت و پشتیبانی هیچ نهاد دولتی و خصوصی نیستند، در احواز هزاران مورد دیگر، مشابه مورد شهید/اسیر قهرمان ابونصار و فرزندانش وجود دارند. در حقیقت از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و رسانه های بین المللی این لقب اعطا شده است که وی بهمراه فرزندان خود اعدام شده و شهید شده اند. اما مقامات تروریست ایران اشغالگر این خبر و گزارش را (طبق معمول) تکذیب کرده اند.  تا به امروز نیز زنده بودن یا شهادت آنان بدست مقامات آدمکش ایران اشغالگر هنوز نامشخص مانده است. همه ما تقاضا داریم تا محل نگهداری وی را بر همگان آشکار سازند و اگر هنوز در قید حیاتند از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر که در امر حقوق انسانی زندانیان و مفقودین و حمایت بین المللی خانواده های آنان را زیرنظر قرار می‌دهند، خواهان رسیدگی به وضعیت آنان و حمایت از زندگی و جان آنها از خطر ظلم و فساد مقامات اشغالگر فارسها هستیم.

طاهر ابو نضال الأحوازی

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز.

مترجم: فؤاد فرج پور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا