دیدگاه‌ها

منطق رهبر تروريست ایران اشغالگر

خامنه‌ای، دیکتاتور مستبد هزاره سوم حال حاضر جهان هر چه پیرتر شده و به مرگ خود نزدیکتر میشود، مالیخولیایی تر میشود. وی کسی است که از قلع و قمع مخالفان، روزنامه نگاران، نهادهای مدنی مردمی، کارگران و دانشجویان و اخیرا دختران و پسران دانش آموز کم سن و سال هیچ ابایی ندارد.

مفهوم منطق رهبر پوپولیست ایران اشغالگر در این جملات گوبلز (وزیر تبلیغات حزب نازی) خلاصه می شود:
“ما نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم”. حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی، اما بزرگ، منحرف کند. باید وارد یک جنگ شد. حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد.
دشمنان خارجی، دشمنان داخلی.

ولی اگر دشمن واقعی پیدا نشد، حتی دشمن خیالی، باید دائم از توطئه‌ها گفت. از نقشه‌هایی که دشمنان(خیالی) برای ما می‌کشند. باید از هر فرصت و حادثه‌ای، برای راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد.

باید همیشه درگیر بود. درگیر یک جنگ، درگیر تبلیغات علیه همسایگان، علیه کشورهای قدرتمند، علیه سازمان های جهانی، باید بحران ساخت.

خامنه‌ای مانند گوبلز بر این عقیده است که:
“رمز موفقیت و ماندگاری حکومت‌های ضعیف، در وضعیت جنگی و بحران ها است. در جنگ‌ها و بحران ها است که مردم، بدبختی‌های مالی، شغلی، شخصی، و معیشتی شان را فراموش کرده، و با حکومت همدل میشوند.و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدین داخلی است. اگر اوضاع آرام باشد، مردم طلبکار حکومت میشوند.
رضا فرج پور


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا