دیدگاه‌ها

مبارز واقعی کیست

در راه مبارزه همیشه افراد با شخصیت‌های مختلف با طرز فکر و فرهنگ مختلف دور هم جمع می‌شوند.
برای داشتن یک سازمان قوی باید از بحثهای بی خود وبی جهت دوری کرد .
از کنکاش در امور شخصی وزندگی روز مره مبارزی جدا خوداری شود.

از توهین بی احترامی وهتک حرمت دیگران پرهیز کنیم.

به عقاید وافکار هم رزمان احترام بگذاریم

ما در یک جبهه واحد با هدفی مشترک هم پیمان وهم قسم شدیم هم رزم شما عضوی از خانواده شماست وخود را در جبهه جنگ ببینید آیا اجازه میدهید دشمن هم رزم شما را اسیر کند؟
پس حامی عقیده وفکر شما هم رزم شماست با موضوعات بی ارزشی باعث رنجش هم رزمان خود نشوید

جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا