نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

سلسله دستگیریها با آمدن وزیر سازمان امنیت ایران جعلی اشغالگر در شهر سوس

تعداد زیادی از نیروهای امنیتی وابسته به سازمان امنیت ایران اشغالگر به شهرهای فلاحیة(با نام مجعول شادگان) و کوت سید صالح و قلعة کنعان یورش بردند و در این یورش دهها شهروند عرب احوازی را بزور دستگیر کرده و به اماکن نامعلومی منتقل کردند.
این سلسله دستگیریها با آمدن وزیر سازمان امنیت ایران جعلی اشغالگر در شهر سوس (با نام مجعول شوش) شروع گشته و تا پنج روز بعد از بازگشت وی به تهران (پایتخت تروریسم) ادامه پیدا کرد.
منابع مختلف خبری از شهر فلاحیة گزارش داده‌اند که مادر دستگیرشدگان بنامهای جاسم، قاسم و محمدرضا مقدم با مشاهده دستگیری فرزندانش توسط نیروهای امنیتی اشغالگران ایرانی دچار لخته مغزی شده و فوت کرده است.
ملت عرب احوازی از سازمان های بین المللی حقوق بشری درخواست کردند تا با مداخله و إعمال قدرت خود برای تحت فشار قرار دادن مقامات رژيم اشغالگر ایرانی جهت آزاد نمودن این بازداشت شدگان و یا اعلان محل نگهداری آنها و اجازه دیدار با آنها را برای خانوادهایشان میسر سازند.

1) جاسم محمد المقدم، 30 ساله ساکن شهر فلاحیة
2)قاسم محمد المقدم 28 ساله ساکن شهر فلاحیة
3) محمدرضا محمد المقدم 26 ساله ساکن شهر فلاحیة
4)عدنان یوسف الغبیشاوی 22 ساله ساکن شهر فلاحیة
5)فارس رماحی المقدم 28 ساله ساکن شهر فلاحیة
6)سید سالم خلف البوشوکه 27 ساله ساکن شهر فلاحیة
7)حبیب الدریس ساکن قلعة الکنعان از توابع کوت عبدالله
8)علی صالح المجدم 38 ساله ساکن کوت سید صالح
9)سلیم حسن الدریعاوی 32 ساله ساکن کوت سید صالح
10)علی محمود جوادی 30 ساله ساکن کوت سید صالح

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز
فؤاد فرج پور

خروج از نسخه موبایل