الاحوازب: ملل تحت ستمحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمگزارش ها

طرح تغییر بافت جمعیتی در اقلیم احواز العربي اشغالی

طرح تغییر بافت جمعیتی در اقلیم احواز العربي اشغالی

دو طرح بشدت امنیتی: تغییر بافت جمعیتی مردم عرب الأحواز، که کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی متعلق به سپاه تروریستی پاسداران و بیت رهبری در آن دخیل هستند و این طرح عظیم از یک بودجه چند هزار ملیارد تومانی حمایت می‌شود، و دیگری طرح جامع امنیتی استان خوزستان.

بعد از طرح امنیتی دولت خاتمی اصلاح طلب در آوریل 2005 برای تغییر دموگرافی در اقلیم احواز، امروز بار دیگر شاهد طرح امنیتی دیگری و در ادامه طرح اول، با نام (طرح جامع امنیتی استان خوزستان) از سوی دولت تدبیر و امید در این خطه با اکثریت 90 درصدی ملت عرب صاحب این سرزمین هستیم.

در این دو طرح بشدت امنیتی، تغییر بافت جمعیتی بر ضد ملت عرب، که اساسی ترین طرح امنیتی رژیم. منفور ایران را تشکیل میدهد و کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی متعلق به سپاه تروریستی پاسداران و بیت صهیون رهبری در آن دخیل هستند.این طرح عظیم که از یک بودجه چند هزار ملیارد تومانی حمایت میشود، باید ظرف 5 سال تعداد ساکنین غیر عرب در این خطهٔ عربی را بیشتر از بومیان آن یعنی ملت تحت استعمار عرب که هزاران سال در این اقلیم ساکن هستند، براورده کند.

در این طرح امنیتی و ضد ملت عرب احواز بصراحت تصریح شده است: تنظیم‌کنندگان طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيک مناطق عرب‌ نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: “کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلند مدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد.”

در بخش دیگری از این طرح آپارتایدی رژیم اشغالگر ایران آمده است: “تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای بعنوان بخشی از متن شهر” بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.

این طرح فوق محرمانه از سال 1393شمسی، تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی برضد ملت تحت اشغال عرب را دربرگرفته است، دستور اجرایی دولت و مقامات امنیتی و سپاه تاکید بر آن دارد که بمنظور اجرای تام و تمام آن، کلیه دستگاهها و نهادهای دولت و نمایندگی بیت صهیونیستی رهبری به سرعت آن را اجرا کنند. همانطور که شاهد هستیم از ابتدای افشای این طرح شیطانی، مجتمع‌های بزرگ ساختمانی و کلونی‌های فارس نشین در قالب مجموعه های فرهنگی تفریحی و تجاری و مسکونی در جای جای احواز العربی ساخته شده‌اند و هنوز هم این پروژه صهیونیستی ایران اشغالگر در حال اجراست. تمامی این پروژه‌ها در مناطقی ایجاد شده اند که از هزاران سال پیش تاکنون مرکز سکونت ملت عرب احواز بوده و هیچ غیر عربی در آن مناطق سکونت نداشته است. حکومت منفور آپارتایدی ایران اشغالگر در قالب برنامه‌ها و طرحهای نوسازی بافت‌های فرسوده، با مصادرهٔ زمین‌ها و منازل و بعضاً با تحمیل خرید آن املاک به بهای ناچیز از ساکنان اصلی، اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی(براساس مفاد کنوانسیون حقوق بشر و نهادهای مختلف بین المللی در مورد محترم شمردن حقوق ملل مختلف و حق مالکیت انها) در این مناطق اصالتا عربی متعلق به ملت عرب احواز می‌کند.

در طرح مزبور بر تبعیض قومی و عدم بکارگیری مسئولان بومی بمانند طرح های گذشته تاکید دارد و تعقیب و مجازات مسئولان و فعالان قومی عرب را در دستور کار خود قرار داده است، همچنین در این طرح شوم، نگرانی دست اندرکاران ان از فعالیت احزاب و سازمان های مختلف سیاسی و حقوق بشری عرب احوازی و افشای سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوب ملت عرب اقلیم احواز را بخوبی مشهود است.

پایان بخش کلام این است که:
در میدان مبارزه برای افشای سیاستهای ضد بشری تهران پایتخت تروریسم، حضور فعال سازمان‌ها، نهادها و تک تک فعالان مبارزی که برای نجات ملت عرب احواز و اقلیم ابا اجدادی آنان و عقیم ساختن طرح امنیتی و ضد بشری نظام فارسها و در جهت آگاهی رسانی اقشار مختلف ملت عربی الأحواز، تلاش می‌کنند، ضرورت حیاتی و بلکه شرعی ایجاب می‌کند تا با تبلیغات گسترده و پی در پی و استفاده از شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی جهان عرب و حتی اروپا، علیه این نظام اشغالگر، و راه اندازی بی وقفهٔ کمپین های اعتراضی پرشور چه بصورت فیزیکی و چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، حضور و جدیت مردانه و بی مثال ملت عرب را در بدست گرفتن حق تعیین سرنوشت خویش و استقلال سرزمین نیاکان پاک خود(بمانند آنروزهای گذشته که کمر استعمارگران انگلیسی‌ تا بن دندان مسلح را شکستند)، به رخ این اشغالگران بزدل ایرانی بکشند که بزور اسلحه، این ملت و این خطهٔ پاک عربی را به اشغال خود درآورده‌ و مشغول چپاول ثروتها و مایملک این مرز بوم هستند و این جنوساید فیزیکی تحمیلی را بر سرشان بکوبند.

اقتباس با کمی تلخیص و تصحیح از: حزب تضامن دمکراتیک احواز(عربستان)

بخش فارسی مرکز اطلاع رسانی جبههٔ دموکراتیک مردمی الأحواز
تهیه و تدوین از: خالد فرج پور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا