الاحوازب: ملل تحت ستمجبههحقوق بشردیدگاه‌هاملل تحت ستمگزارش ها

چه كسي مسئول اين وضعيت بحراني در الاحواز العربی می باشد؟؟!

چه كسي مسئول اين وضعيت بحراني در الاحواز العربی می باشد؟؟!

پاسخ بدون تردید نظام اشغالگر ایرانی است. نظامی که کردار استعماری او روز به روز و با وقاحت هر چه تمام به مردم الاحواز اشغالی قابل مشاهده است.مردم ما به خوبی می فهمند و می دانند که دشمن آنها کیست؟دیوی که تمامی رفتارهای استعمارگرانه را به رخ آنها کشید.احوا زیها در حال حاضر با دفاع و شجاعت تمام در برابر برنامه های شیطانی نظام ایرانی ایستاده اند.واین ایستادگی و تلاش تا رسیدن و دستیابی به حقوقی که سلب شده و آزادی کامل از دست این دژخیم گرگ صفت ادامه دارد.اما در قبال رسیدن به این آزادی هزینه ایی باید پرداخت و آن درد و رنج محرومیت است.تا رسیدن به عزتی که در طول تاریخ جاودانه می ماند.آنها(رژیم)با ایجاد این سیلهای ساختگی و هدفمند خواستار نابودی ملت عرب بوده اند.اما اتحاد و قدرت ملت الاحواز خصوصا در این برهه اخیر” قابل تقدیر است.و در برابر شیطان صفتان استعمارگر مطمئنا پیروز خواهد شد.و آنها را به ذلت و خواری می سپارد.


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

کریم احمدی نسب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا