نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

انتقال یک زندانى سياسى عرب احواز اشغالی به زندان اوين تهران جغرافیای ایران جعلی

حمزه سوارى فرزند لفته زندانی سیاسی عرب احواز اشغالی، به زندان رجایی شهر کرج ، به بند هشت زندان اوین تهران جغرافیای ایران جعلی، منتقل شد. او در زمان انتقال از بردن وسایل شخصی از جمله لباس ها و داروهای خود محروم ماند.

حمزه سواری فرزند لفته در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۴ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت ، توسط اداره تروریستی اطلاعات رژیم اشغالگر ایران بازداشت شد.
حمزه توسط دادگاه انقلاب رژیم اشغالگر وتروریستی ایران در احواز پایتخت با اتهاماتی <<افساد فی الارض، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی>> به اعدام محکوم شد؛ این حکم در نهایت به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

امير احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
04/08/2023

http://ALAHWAZ.COM

https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل