نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

علت دستگیری های اخیر در احواز

علت دستگیری های اخیر در احواز 

همه جهانیان می دانند که مقامات با حكومتهاي دروغين  و جعلي ایرانی از دوران شاه تا خمینی بنیانگذار رژیم اسلامی این قضیه در حال جریان است.این دستگیریها از طریق ساخت اتهامات آماده و جعلی به حذف فعالان عرصه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی عربها احواز توسط نهادهای امنیتی نظام انجام میگیرد.از جمله اتهامات واهی و بدون اساس و پایه می توان به؛جدایی طلب،کمونیست،وهابی،محارب با خدا و رسول،مفسد فی الارض و…اشاره کرد.اما در واقع در هر لحظه از پایداری و فعالیت سیاسی فرهنگی یک ایدئولوژی جدید در مقابل دژخیمان نظام پدیدار میشود.وآنها را به سمت جلو پیش میبرد و برای مبارزه بعدی راهنمایی میکند.

پس از رسیدن خمینی در سال 1979 و پس از جنگی نابرابر در دهه هشتاد میلادی قرن گذشته او تمامی مخالفین و رقیبان از جمله ناسیونالیستها؛چپ ها،استقلال طلبان،و تمامی حرکتهای مذهبی و دینی که با فکر او سازگاری نداشتن ازبین برد.و در این برهه از زمان از جلاد عصر خونخوارترین شخصیت بنام خلخالی”استفاده کرد.و در آن دوران صدها مبارز عربها احواز به شهادت رسیدند.این بار وضعیت اسفناک در سالهای اخیر خصوصا در سال 2019 به شدت قابل رویت میباشد.در حالی که موج دستگیریها در الاحواز اشغالی به شدت و به دوران اوج خود رسیده است. با توجه به اینکه سیستم امنیتی رژیم فاسد ایران چاره ای جزسرکوب و انحلال شخصیتهای فرهنگی،سیاسی و برخورد بدون شفقت با هر گونه فعالیتی که قدرت فکری و حقوقی مردم به سمت آزادی هدایت میکند ظالمانه است.لازم به ذکر است که این موج از دستگیریها و بازداشتهای گسترده نیز در سال 2005 و پس از قیام مردم دیده شد.وبا بسیاری از فعالین فرهنگی و سیاسی با مشت آهنین برخورد شد و خیلی از آنها به شهادت رسیدند و یا دوران محکومیت های طولانی را در زندانهای رژیم  جعلي ایرانی سپری میکنند.

در میان این همه حوادث تلخ و بازداشتها و تحت فشار قرار دادن مردم این نظام مستبد قصد دارد جلوی خدشه دار کردن رژیم را بگیرد.وبا القای ترس ورعب در صفوف مخالفان چند صباحی دیگر عمر کند.اما این فشارها و سرکوبهای بی رحم به صاحبان اصلی این سرزمین قدرت و ایمانشان را برای ادامه مبارزه تا رسیدن به استقلال “بیشتر میکند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نویسنده:علی حردانی پور

خروج از نسخه موبایل