نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

چرا احوازيها انتخابات رژيم اشغالگر ايران را تحريم ميكنند؟

ملت عرب احواز انتخابات رژیم اشغالگر ایران را تحریم می‌کنند چون اعتقاد دارند که رژیم ایران سرزمين انان را اشغال مرده و ثروتهاى آنان را غصب كرده و عليه آنان سياستهاى ضد بشرى را هر روز انجام ميدهد ، آنان معتقدند اشغالگران به ديدگاهاى فاشيستي خود تعصب دارد و حقوق ملت احواز را نادیده می‌گیرد. احوازيها معتقدند که نتیجه انتخابات فقط به نفع رژيم اشغالگر ايران است انتخابات نه تنها نمایانگر مردم احواز نیست، بلکه قدرت اشغالگری ایران در منطقه را تقویت می‌کند. از این رو، تحریم انتخابات به عنوان یک اعتراض سیاسی در برابر رژیم ایران انجام می‌شود تا نقش ملی و حقوق احوازی‌ها برجسته شود.
به عنوان مثال، احواز به طور تاریخی از جمعیتی دارای تمدن و فرهنگ خود هست. برای احوازی‌ها، در واقع حمایت از یک نژادباوری قومی بر پایه فرهنگ خاصی است که از خود در مقابل نژادها و فرهنگ‌های دیگر حاضر است دفاع کند. همچنین، احوازی‌ها معتقدند که رژیم ایران تلاش می‌کند بر احواز غالب شده و آنها را از فرهنگ و شناخت خودشان بکند. این عوامل می‌تواند دلیل تحریم انتخابات رژیم ایران برای برخی از احوازی‌ها باشد.

محمد احوازي


مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز
22.08.2023

HTTP://ALAHWAZ.COM

https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل