نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

نه به انتخابات غير مشروع اشغالگران در احواز اشغالى

درست است که وضعیت اجتماعی و سیاسی منطقه الاحواز تحت سلطه رژیم اشغالگر ایران ، برای سال‌ها به طور فزاینده‌ای به مردم عرب الاحواز آسیب رسانده است، و آنها به نقض حقوق اساسی خود و تحت تعقیب سیاسی و اقتصادی قرار دارند. انتخابات در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران ، در اراضی اشغالی الاحواز فاقد مشروعیت و خلاف قوانین بین‌المللی است ، هدف آن تحریم زیر سلطه گری رژیم حاکم است. مردم عرب الاحواز قادر به بیان نظرات خود نیستند و رژیم اشغالگر ایران، مجبور به ثبت نام‌های تحت تدبیری برای آنها می‌باشد که نمایندگی واقعی ندارد. بنابراین، عدم مشارکت مردم عرب الاحواز در این انتخابات نشانگر رد شفاف آنها از اشغال و ستم است که تحت آن قرار دارند. آنها اعلام می‌کنند که هیچ نهادی که بر اساس این فرآیند انتخابی کوچک و متقلب تشکیل شده باشد را به رسمیت نمی‌شناسند و حق خود را برای تعیین سرنوشت و آینده مردم عرب الاحواز و ساختن نظامی برای الاحواز تقاضا می‌کنند. به طور خلاصه، غیرقانونی بودن انتخابات در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران ، در الاحواز و عدم مشارکت مردم عرب الاحواز در آن، نشان‌دهنده اراده قاطعانه آنان برای مقابله با استبداد، تبعیض و اشغال است. مردم الاحواز تلاش می‌کنند تا حقوق مشروع خود را اعتبار بخشند و از لامپردگی و سلطه رژیم اشغالگر ایران آزاد شده و یک آینده‌ای را بسازند که شرافت، آزادی و حاکمیت قانونی آنان را بازسازی کند.

محمد الاحوازي

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز
HTTP://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل