نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده وآهنگساز عرب احوازی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

مهدی یراحی خواننده وآهنگساز عرب احوازی، اتهامات منتسب به او << فعالیت تبلیغی علیه نظام>> ، <<تشویق مردم به فساد>> ، <<ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی>> و <<ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای>>، متهم شده است.

به گفته مصطفی نیلی وکیل مهدی یراحی، مستندات قانونی اتهامات مذکور <<مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است>>.

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

امير احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
19/09/2023

https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل