نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اتحادیه اروپا: ایران (رژیم اشغالگر ایران) باید در لغو مجوز بازرسان بازنگری کند

انتقاد و ابراز نگرانی از لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران ، (جغرافیای سیاسی موسوم به ایران) همچنان ادامه دارد.

پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به <<بازنگری فوری>> در تصمیم اخیر خود فراخواند.

او می‌گوید موضوعی که به طور خاص باعث نگرانی است تاثیر مستقیم و شدید تصمیم ایران (رژیم اشغالگر ایران) بر توانایی آژانس در انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی است که شامل نظارت بر اجرای برجام هم می‌شود.

امير احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز
18/09/2023

https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل