نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

عملکرد ٩٠ سال شکست نظام واخورده ي آموزش و پرورش استبدادي ايران جعلي در الأحواز اشغالي

سيد علي طباطبايي
پژوهشگر و تحليل گر سياسي

( تروریسم تحصیلی در الأحواز)

عملکرد ٩٠ سال شکست نظام واخورده ي آموزش و پرورش استبدادي ايران جعلي در الأحواز اشغالي، به خوبي اين نكته را روشن ساخته است که با برنامه ریزی های عامدانه ، از پیش تعیین شده و با پشتوانه اي کاملا نژاد پرستانه، اراده كرده است تا افت تحصیلی مدارس الأحواز را تا سرحد انحطاط سطح علمي و آموزشی و تا قعر جدول رتبه هاي علمي بكشاند و در آمار اعلامي ساليانه نظام اخوندي اشغالگر به عنوان دستاوردي عظيم و نتيجه سياست هاي تروريستي به آن افتخار كاذب كنند اما همت ، اراده و تلاش هاي بي حد و حصر شبانه روزي پدران و نياكان ما، سياست هاي بي رحم و فلج كننده ي اين خوار صفتان نژادپرست را به زباله دان تاريخ سپرده است و الأحوازيها به مبارزه حقوقي و شرعي و بين المللي براي احقاق حقوق حقه ي خود مبادرت نمودند و مسير شهادت را تا رسيدن به عزت، شرف ، سربلندي و كرامت انساني در پيش گرفته اند.
با نگاهی تیزبینانه به خوبی معلوم می شود که نظام سلطه تروريسم اخوندي برای رسیدن به این نیت شوم تروريستي خود از انجام هرگونه ترفند و سياست مسموم فروگذار نبوده نخواهد بود و همچنان بر خواسته و هدف نابودگر خود كه همانا، معدوم سازي كامل هويت اصيل و تمدن ريشه دار عربي عيلام در الأحواز و سعي در ادغام كردن هويت اصيل عربي در هويت ننگين و پوچ شان پافشاری مي كنند.
از انتصاب ضعیف ترین و نالایق ترین گزینه‌ها در صدر تصمیم گیری های حساس آموزشی و تحصیلی در اداره کل و ادارات آموزش و پرورش الأحواز و به دنبال آن منصوب کردن معاونین نالایق تر از مدیر کل و مديران ادارات که هیچ جرات و اختياري حتی حق اعتراض، اظهار نظر و یا پیشنهادي نداشته و اين افراد نالايق و بدون طرح و برنامه اموزشي را فقط و فقط براي يك هدف و آن هم ، در هم كوبيدن هويت و اصالت ملت عرب الأحواز و عقب مانده نگهداشتن و عقب مانده نشان دادن الأحواز در آمارهاي واهي و به قول انها آمارهاي رسمي شان و به زير كشيدن غرور ، هيبت و وقار الأحوازي ها است.
تصميم هاي بسیار خطرناک و مخرب که موجبات بی انگیزگی حاد دانش آموزان نسبت به آینده شغلي، تسری دادن مستمر روحيه ي فقر شدید آموزشی در مدارس الأحواز ، ترك تحصيل اجباري دانش آموزان الأحوازي به خاطر عدم رغبت و وجود ارتباط سازنده ميان مدرسه و دانش آموز و وجود تنش ميان آنان،ازدياد آمار خودكشي در ميان دانش آموزان و بيماريهاي عصبي و افسردگي ، عدم اختصاص حداقل امكانات اموزشي و تحصيل در بدترين وضع موجود، تهديد مديران مدارس به جابجايي از پست مديريت مدرسه و حتي پرونده سازي براي انان در صورت عدم همكاري با ادارة و مجبور ساختن آنان به همكاري كوركورانه با رؤساي ادارات و پياده سازي طرح هاي تروريستي در مدارس الأحواز از جمله ( دستكاري و دخالت در ليست نمرات و میزان قبولی دانش اموزان مدارس الأحواز ، عدم استعداد يابي در ميان دانش آموزان الأحوازي ، تبعيض تحصيلي و آموزشي و انتقال اجباري معلمين با انگيزه و دلسوز مدارس الأحواز به مناطق فارس نشين ، خشكاندن هویت اصیل عربی و تحقير شخصیت دانش آموزان از طريق عدم تخصيص هر گونه امكانات و راهكار آموزشي ، استفاده حد اكثري از مديران فرسايشي در حساس ترين تصميم گيري هاي اموزشي و تحصيلي در ادارات و مدارس الأحواز ، عدم تخصيص بودجه جهت بازسازي و نوسازي مدارس ، تحصيل دانش آموزان الأحواز در مدارس فرسوده و قديمي ، اجبار معلمان بی دفاع تمامی مناطق الأحواز به خدمت در اين مدارس و عدم شكايت از وضع موجود و در يك كلام حاكم نمودن فضاي امنيتي و پليسي در مدارس كه كسي جرأت انتقاد يا پيشنهاد را پيدا نكند زيرا به حراست هاي ادارات معرفي و با انان برخورد امنیتی و اطلاعاتی مي شود.
هر كتاب يا نوشته ای كه در انتقاد از نظام آموزشي تروريستي ، معيوب و بسيار ناكارامد اخوندي كه به رشته تحرير درآيد سريعا جمع آوري و با نويسنده يا نويسندگان آن برخورد شديد امنيتي و اطلاعاتي مي شود.
انتصاب افراد ناشايست و پوچ مسلك به جای افراد مسؤل واقعی و دلسوز، با وجود افراد لايق كه در ميان عرب هاي الأحواز وجود دارند و با قصد و عمد ، تهديد و ترور شخصيتي ،آنها را خانه نشين و از صحنه ي سرنوشت ساز تاريخ آموزشي ملت بزرگ الأحواز دور نموده اند و با اين عملكرد خانمانسوز بزرگترین ضربه تاریخی را متوجه جامعه آموزشی الأحواز ساخته است.
يقينا ملت سرافراز عرب الأحواز تا پای جان براي رسيدن به آزادي كامل سرزمين اجدادي و رهايي از ظلم و استبداد و تروريسم اخوندي و احقاق كرامت انساني مبارزه خواهد كرد و از هرگونه فداكاري در اين راه دريغ نخواهد كرد و پرچم پر افتخار الأحواز را برافراشته خواهد نمود.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل