نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تداوم آلودگی نفتی آبهای بندر عربی غنوه در الأحواز اشغالی

لوله های غارت نفت از جزیره خرج (ام الربانیین) در الأحواز اشغالی به تهران پایتخت دولت اشغالگر ایرانی می رسد، اما لوله های گاز به این جزیره نمی‌رسند.

سال هاست با عبور لوله های غارت نفت الأحواز العربیه اشغالی از آبهای اطراف جزیره غنوة، بعلت نشت و پوسیدگی این لوله ها سبب آلودگی زیست محیطی در این منطقه و برای ساکنان عرب آن شده است.

رژیم فاسد اشغالگر ایران با هدف غارت بیشتر نفت و گاز بندر بوشهرین احواز اشغالی به فلات استان های مرکزی جغرافیای جعلی خود موسوم به ایران تمام امکانات ناشی از فراورده های نفتی را از ملت صاحب این نفت، بوشهرین احواز و بندرجمبرون دریغ می کند.

این درحالی است که ادعا میکنند پروژه انتقال آب و گاز به جزیره خرج غیرممکن است!!! اما غارت نفت و گاز بوشهرین اشغالی (تحت نام انتقال)به سمنان و کرمان و تهران فارس نشین میسر است.

جالب توجه اینجاست که مدفون بودن خط لوله در عمق چهار متری از سطح بستر و دید کم جهت انجام عملیات، از جمله عوامل عدم انسداد سریع محل نشت نفت در خط لوله بندر غنوه – جزیره خرج است.

به عبارت ساده‌تر از جزیره خرج می توان نفت را استخراج کرده و هزاران کیلومتر لوله های غارت نفت الأحواز اشغالی را از دریاها و خشکی ها و کوه ها عبور داده به تهران رساند اما نمی‌توان از بوشهرین گاز شهری را به جزیره خرج رساند.

رضا فرج پور


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل