نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

جوانان غیور عرب احوازی با به آتش کشیدن پایگاه بسیج در احواز اشغالی که بیانگر ان است که حکومت ظالم و غارت گر تهران در احواز بین ملت عرب احوازی پایگاهی ندارد این پایگاه را به اتش کشیدند.

جوانان غیور عرب احوازی با به آتش کشیدن پایگاه بسیج در احواز اشغالی که بیانگر ان است که حکومت ظالم و غارت گر تهران در احواز بین ملت عرب احوازی پایگاهی ندارد این پایگاه را به اتش کشیدند.

رژیم فاسد تهران سال هاست با رانت و دزدی تمام منابع ملت عرب احواز را به غارت برده است و تمام پست های مهم و اصلی در این منطقه را بین حاکمان فارس تقسیم کرده است و برای تداوم ابقا در این سرزمین به سرکوب ملت عرب احواز به شکل های مختلف می پردازد.

رضا فرج پور


مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل