نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

جنگ نرم ديگری از رژیم أشغالگر ایران در برابر ملت عرب اﻷحواز

جنگ نرم ديگری از رژیم أشغالگر ایران در برابر ملت عرب اﻷحواز

طبق خبر حذف شرط بومی بودن در آزمون استخدام آموزش و پرورش 2019
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش رژیم سال ۹۸، شرط بومی بودن مطرح نخواهد بود.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش (خ و ز س ت ان) رژیم أشغالگر در کشور اﻷحواز و متولی طرح استخدامی گفت: معایب حذف شدن شرط بومی بودن معلمان برای “خ و ز س ت ا ن”بیش از مزایای آن است.

خائن حرج چلداوی افزود: حذف شرط بومی بودن در استخدامی آموزش و پرورش مزایا و معایبی دارد؛ از جمله مزایای آن می‌توان به حذف محدودیت در جذب نیرو(غير عرب) و تکمیل ظرفیت(آمار بيكارى در ميان ملت عرب) اشاره کرد، در نتیجه دیگر نگران خالی ماندن ظرفیت‌ها نیستیم.

ولى ملت هوشيار عرب الأحواز ميدانند كه اين جنگ یکی از جنگهای سیاست أشغالگرانه رژیم ایران در برابر ملت مقاوم عرب اﻷحواز مظلوم براى ایجاد بیکاری بتدریج بیشتر در سالهای آینده در بین جوانان این کشور و نیز فشار آوردن برای فراهم ساختن زمینه مهاجرت أجبارى از سرزمین اجدادشان و عملى کردن سیاست دموگرافیك، ولی بدانید همانند سالهای أخير از بدو أشغالگری تا به امروز ملت عرب در برابر سياستهاى شكست خورده رژیم فاشیست كه عليه مردم آنجام داده اند بار دیگر ایستادگی میکنند و پیروزی خواهند شد.

پیروز باد ملت عرب اﻷحواز

فعال سياسى: على حردانى پور

خروج از نسخه موبایل