نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خامنه‌ای، دیکتاتوری برای همه اعصار

خامنه‌ای، دیکتاتوری برای همه اعصار

قسمت دوم

در دوران دیکتاتوری خامنه‌ای آنجا که پای دزدها و قاتلان رژیم اشغالگر ایران در میان باشد هیچ پرونده‌ای به نتیجه نمیرسد. اما هرجا پای مخالفان و منتقدان او در میان باشد ناگهان همه دستگاه‌ها به کار افتاده و بسیج می‌شوند تا یک منتقد و یا یک مخالف را پای چوبه دار بفرستند.

کرباسچی را به جرم حمایت از محمد خاتمی ولی به اتهام اینکه به مدیران خود تخفیف داده است به محاکمه کشید و 5 سال زندان شد. سپس نوبت به عبدالله نوری و دیگران رسید. و یا بسیاری از اعضای جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب و دفتر تحکیم وحدت که در زندان هستند. اما آدمکشی مثل قاضی مرتضوی، خالق جنایتهای کهریزک آزادانه و فارغ البال در میان مردم راست راست میگردد و نه حبس خانگی می شود و نه به زندان می رود. چون ماشین سرکوب و جنایت ایران اشغالگر به او نیاز دارد.

خامنه‌ای جنایتکار، که بر اساس ارزشهای اسلام و قرآن، هرگز یک مسلمان نیست، با کلاه شرعی توانسته است از دین یک دکان بسازد و از قرآن یک چماق؛ بر سر هر که مخالف منویات صنفی و نیات پلید او باشد.

اگر از قتل چند تن در دهه اول دیکتاتوری خامنه‌ای به کودتا و سرکوب هزاران هزار تن در دهه دوم و سوم رسیدیم(منجمله کشتار خونین نیزارهای معشور از توابع الأحواز العربی اشغالی و انقلاب زن زندگی آزادی)، اگر از دزدی‌های سوپرکلان میلیارد تومانی در دهه دوم، از آفتابه دزدی این یا آن بسیجی رسیدیم به جایی که امروز بسیج شده مرکز اوباش و لواط کاران متجاوز به جان و ناموس مردم، اگر رسیدیم به فساد اخلاقی و رواج روزافزون لواط در میان مداحان و روضه خوانان معمم ریشو، اگر رسیدیم به تجاوز به زنان و مردان و جوانان در زندانها توسط مزدوران خامنه‌ای، اگر رسیدیم به سر در سطل زباله فرو بردنها بدنبال نان، اگر رسیدیم به خشکی دریاچه‌ها و رودها و تالابها، فرونشست های پی در پی زمین، سوزاندن جنگلها و طبیعت بکر توسط سپاهیان خامنه‌ای، همه و همه از آن روست که متولیان مزدور این امور همگی در زیر سایه خامنه‌ای دیکتاتور و زیر پرچم ولایت مطلقه او احساس امنیت کامل میکنند.

خامنه ای امنیت ملل غیرفارس و فارس را و سرزمینها و ثروت‌های خدادادی آنان را برباد داده تا امنیت یک مشت جانی، مختلس و لواط کار و مفعول را که شریک اویند حفظ کند.

بهرحال او برای بُت بعل باید قربانی انسان انجام دهد، او به زعم باطلش و به تأسی از آن سخن خمینی مقبور که گفت درخت انقلاب به خون نیاز دارد، تصور می‌کند باید خون جوانان ملل غیرفارس و فارس ها را به پای بت بغل بریزد‌.

او (و رژیم اشغالگرش) هیچ کسی نیست جز نماینده و خلیفه شیطان بر زمین.

رضا فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل