نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

صف‌های طولانی برای رأی دادن به اشغالگران ایرانی

نود و هشت سال تمام این وضعیت دردناک اجتماعی در حال تکرار است و هیچ چیز تغییر نمیکند، جز یک چیز. و آنهم اشغال و غارت هرچه بیشتر احواز، اعدامها، تبعیض نژادی در تمام عرصه‌ها و ظلم روزافزون بیشتر به ما ملت عرب الأحواز و… البته سکوت و انفعال ما ملتی که زمانی نه چندان دور ناممان لرزه بر اندام این اشغالگران پلشت می انداخت. تمام صفحات تاریخ این کهن سرزمین پاک عربی مملو از قادسیه ها و رشادت‌های دلاور مردان مبارزه گر است. کجایند آن مردان آزاده و شریف و شجاع عرب؟!

سکوت و انفعال ما باعث اعدام دسته دسته فرزندانمان بدست این تفاله‌های فارسی شد. تفاله‌هایی که منفور ترک‌های دلاور، کُردهای شریف و بلوچهای شجاع هستند.

چرا وقت و زمان مردم شریف و آزاده این ملل در صفهای طولانی صندوق های رای گیری سپری میشود و هیچ نپرسیدند گناه آن جوانان و آزادیخواهان ما چه بود که بدست این اشغالگران پلشت ایرانی ترور و اعدام شدند؟!
آنها برای آزادی و عدالت اجتماعی کدام مردم جانشان را قربانی کردند؟!
آری آنها برای آزادی ما برای آینده سرزمینهای ما و فرزندان ما جانشان را نثار کردند.
برای زمین‌ها و ثروت‌های خدادادی ما که اشغالگر ایرانی آنها را به زور اسلحه و فریب از ما غصب کرد و سپس همان زمین‌ها را بما فروخت و آبی را که از ما به غارت میبردو سپس باز بما میفروشد. برای حیثیت و آبروی و شرف ما که اشغالگر ایرانی آنرا لگدکوب میکند. برای تاریخ و فرهنگ ما که اشغالگر ایرانی آنرا دزدیده و بنام خود زده است و برای بسیار بسیار موارد دیگر.

ایادی مزدور رژیم فارس محور ایرانشهری گاز سمی و گلوله جنگی شلیک کردند. اما مردم شریف و آزاده ما به دفاع از نوباوگان این سرزمینها بپا نخواستند.

افسوس از پرپر شدن جاسم سواری کودک ۱۲ ساله، ماهر مهاوی ۱۵ ساله مجید کعبی، علی بترانی، ژینا دختر کورد، و بسیار دلاوران بزرگ کم و سن سال دیگر.
شرم است و خفتی بزرگ وقتی تکرار حوادث را نظاره گر هستید و هر روز خبرهای غمگین از دست دادن جوانان وطن را مرور میکنید.

کاخ سفید و وزارتخانه های اروپایی به مرگ جوانان عرب واکنش نشان دادند اما مردم شریف و آزاده ما و بویژه شیوخ هیچ احساسی از خود نشان ندادند جز یک تشییع جنازه و سپس سکوت و گوش سپردن به تهدیدهای آن ایرانی‌های اشغالگر جنایتکاری که میدانند اگر عرب سلاح بدست گیرد، قادسیه ای دیگر آغاز میکند.

همین مردم شریف و آزاده عرب، بلوچ، کورد، ترک(نه همه آنان) در تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی که جرثومه نژادپرستی رژیم اشغالگر ایرانی بود، در دیدارهایش از سرزمینهای تحت اشغال خودشان واقعا سنگ تمام گذاشتند و به استقبالش میشتافتند. در رای دادن به همین جنایتکارها و اشغالگران دشمن مثل خاتمی ها و احمدی نژادها و غیره روی هر دشمن دیگر را سفید کردند.

کدام عقل سالمی می‌گوید به دشمن خودتان، به غارتگرانتان، به کسانی که حکم زندان و قتل و تجاوز به فرزندان شما را مجاز میدانند، رای بدهید؟!!!
درد ما یکی دو تا نیست که در یک مقاله بگنجد. چرا مردم شریف و آزاده عرب و دیگر ملل غیرفارس دربند ایرانی‌های اشغالگر به تماشای نابودی سرزمینهایتان
نشسته‌اید؟! منتظر کدام وقایع هستید و گوش جان به تفسیرهای سرکاری کدام رویدادها داده‌اید؟!. آیا فقط در صفحات مجازی، رژیم ایرانی را سرنگون میسازید؟.

تمام راه‌های مسالمت آمیز را رفتید اما دیدید و تجربه کردید چگونه جوابتان دادند. شما نیز راه های بسیاری دارید. آنها را به بن بست نکشانید. تعداد شما بسیار بسیار بیشتر و هدف و درد شما یکی است.

گلوله در برابر گلوله، چشم در برابر چشم
آنچه خود دارید زبیگانه طلب نکنید.

رضا فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
https://ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل