نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

مافیای سدسازی ایرانی‌ها و غارت منابع ملل غیرفارس. قسمت دوم

شکست های زنجیره ای در طرح های تروریستان سپاه پاسداران که به دلیل بی لیاقتی و ثروت اندوزی و بدون پشتوانه علمی که تمدن حیات انسانی ملل تحت اشغال را در معرض خطر فوق جدی قرار داده است سال های سال است بدون پاسخگویی باقیمانده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران ( اشغالگر ) در مهر امسال با مطرح کردن “ورشکستگی آبی” اعلام کرد که سیاست های رژیم باعث شده امروز یک تالاب و دریاچه زنده در کشور وجود نداشته باشد.. این رژیم از بهمن ماه سال گذشته با کمک اداره ی اطلاعات سپاه پاسداران تروریستی ، در اقدامی جدید و مضحک اقدام به خودزنی کرده و با دستگیری و ترور فعالان محیط زیستی سعی در ساکت نگه داشتن این بحران بخصوص در رسانه های اجتماعی کرده است به طوری که با کوچکترین تحقیقات در خصوص محیط زیست در جغرافیای ملل تحت اشغال با اشد مجازات مقابله شده اند . از مهمترین قتل ها در این خصوص می توان به قتل پروفسور کاووس سید امامی در زندان اوین نام برد که مقامات اطلاعاتی ایران اشغالگر با بهانه ی خودکشی سعی در کتمان این قتل کرد. با بالا گرفتن اعتراضات مدنی و اجتماعی سراسری مردم ملل تحت اشغال ، جمهوری نا اسلامی مانند همیشه با توسل به زور سعی در خاموش کردن خشم مردم دارد.

رضا فرج پور
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

خروج از نسخه موبایل