نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

روز جهانی زبان عربی مبارک

با نزدیک شدن ١٨ ديسمبر روز جهانی زبان عربی بر خود لازم دیدم یک پیوند بین فرهنگ وزبان عربی را بیان کنم با وجود تلاشهای فراوان جهت از بین بردن زبان مادری توسط رژیم‌های اشغالگر فارسی ملتهای غیر فارس به صورت کلی و ملت عرب الاحواز به صورت خاص اصالت فرهنگی و زبان مادری خود را حفظ وسعی در انتقال آن به نسل‌های جدید کردند.
در این میان یک حلقه گمشده بین این زنجیر وجود دارد که در بیشتر خانوادها فراموش شده ولی خداوند را شاکریم که خانوادهای هستند که این اصل را فراموش نکردند.
که عرب یک فرهنگ قدمت تاریخ راه ورسم زندگی ایمان و اعتقاد به فرهنگ عرب بودن است آری در فرهنگ عربی وطن و ناموس یک سان هستند وهیچ عرب اصیلی این دو را کنار نگذاشته و نمیگذارد در تاریخ عربی افراد شجاع و دلاور بسیارند چه قبل از اسلام وچه بعد از اسلام همه این افراد شخصیتهای یکسانی داشتند
وآنا از جان گذشتن برای اهداف خود بوده که یکی از مهمترین آنها دین ناموس و وطن بوده
بیایم به هم یادآوری کنیم من از چه نسلی هستیم واینکه چه شد امروز تن به ذلت و اسیری دادیم.


مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي احواز
ابو ولید الاحوازی

خروج از نسخه موبایل