نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتراضات در شهرهای مختلف الأحواز العربی اشغالی ادامه دارد

راهپیمایی اعتراضی کارگران شرکت فولاد در
خیابان های احواز پایتخت با شعارهای «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد
میجنگیم میجنگیم»
و نیز تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته احواز پایتخت در میدان کارگر روبروی سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر السوس در شمال الأحواز العربی اشغالی در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی گماشتگان مزدور ایرانی به خواسته‌هایشان مجدداً و مطابق تجمعات هر‌ هفته یکشنبه‌های اعتراضی مقابل مقر نظامی جاسوسی ایران اشغالگر (موسوم به فرمانداری) مستقر در این شهر دست به تجمع زدند.

یکشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الأحواز

خروج از نسخه موبایل