الاحواز

نمونه هاي بارز تغيير بافت جمعيتي در احواز أشغاليتوسط اشغالگران فارس

استخدام يا تعيين كليه مسولين اتوبوسي و پروازى بلند رتبه سياسي و ادارى و اقتصادى و فرهنگي از شهرهاي مختلف خارج از احواز أشغالي و عدم استخدام فارق التحصيل و متخصصين عرب احواز و يا استخدام انها در شهرهاي خارج از احواز ، كوچاندن و مصادره روستاهاى مسكوني و اراضي زراعتي به بهانه هاي مختلف از جمله پروژهاى ملي و صنعتي و نظامي ، عدم اشتغال جوانان بومي عرب و استخدام كارگران از ديگر ملل ، سيلابهاي زمستاني و خشكاندن رودخانه ها در فصل كشت ، تشويق مهاجرت به شهرهاي شمالي جغرافياى سياسي ايران و تشويق أسكان غير احوازيها در شهرهاي مرزي با كشورهاي عربي و شهرهاي استراتيجيك نفطي و بندري احواز ، منع زاد و ولد و تشويق آن بين زنان و جوانان عرب احوازي ،…..
مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك احواز

جدش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا