الاحوازب: ملل تحت ستمدیدگاه‌هاملل تحت ستمگزارش ها

( ارتجاع سياه ناسيوناليستي در نظام آخوندي )

سيد علي طباطبايي
تحليل گر سياسي الأحوازي

( ارتجاع سياه ناسيوناليستي در نظام آخوندي )

تبليغ بي سر و صداي دين آتش پرستي در جغرافياي ايران جعلي .
بر همه مردم دنيا كاملا آشكار شده است كه ماموريت چندین ساله ی آخوندهاي تروريست و بي اصل و اعتقاد چیزی جز تخریب واقعی چهره ی مقدس دین اسلام نیست.
از پشتيباني و تزریق شبه نظامیان تروريست توسط نظام آخوندي در كشورهاي همجوار مانند گروه القاعده ، داعش ، حزب اله ، حشد الشعبی و حوثی كه منجر به جنگ افروزی های خانمانسوز و كشتار هزاران انسان بي گناه و آواره كردن ميليون ها نفر شده است تا دخالت هاي مستقيم و غير مستقيم در امور كشورهاي منطقه بنام رهايي مردم از تروريسم و بنام دین اسلام خود گوياي يك واقعيت محض است و آن اينست كه تمامي گروه هاي تروريستي منطقه يك ليدر دارند و آنهم ايران است و از اين گروه ها حمايت مالي و تسليحاتي مي كند.ارتباطات پيدا و نهان اين شبه نظاميان با نظام تروريست آخوندي براي همه كاملا مسجل شده است.
تفرقه افکنی های عامدانه در مسائل دینی و اعتقادی ، خلق بدعت ها و شبهات کور در دین اسلام و میلیون ها نقشه و ترفند
و افكار پليد ديگر در جهت گسترش اهداف تروريستي آخوندي تنها بخشي از اتاق فكر فارس ها در جنگ با دنياي اسلام و مسلمانان جهان است. سوال كليدي اينجاست كه آخوندي كه ادعاي مسلماني اش گوش آسمان را كر كرده چرا كارخانه هاي آدمكشي و سلاخي اش فقط در كشورهاي عرب و مسلمان منطقه فعالند و شبانه روز براي كشتار بيشمار مردم مسلمان نقشه طراحي مي كنند و مردم كشورهاي منطقه را دچار چند دستگي كرده و تمام طرف ها را به جان هم مي اندازد و با افتخار از قلع و قمع مردم ياد مي كند.
تروريسم فكري آخوندي تا بدانجا رسيده است كه در چند روز گذشته و در نشست شوراي فرهنگ عمومي وزارت ارشاد ايران جعلي مصوبه اي به تصويب رسيده است مبني بر تصويب ثبت زادروز زرتشت ( پیامبر خيالي و افسانه ای فارس ها ) در تقویم رسمی ایران جعلی.
وزیر ارشاد دولت ايران جعلي، در دیدار با رئیس انجمن زرتشتیان تهران گفته است كه : دین زرتشت به دلیل اینکه در این کشور متولد شده از جایگاه ويژه اي نسبت به ساير اديان ( حتي دين اسلام ) برخوردار است.
عمق فاجعه زماني معلوم مي شود كه اين وزير ناسيوناليست با كمال وقاحت و لاابالي گري عنوان كرده كه موضوع ثبت زاد روز زرتشت در تقويم رسمي ،در شوراي فرهنگ عمومي مطرح و تصويب شده و در حال پيگيري و بررسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگى است.
در نظام فاشيستي آخوندي از رهبر و سفير و وزير گرفته تا پايين ترين رده هاي اين نظام تروريستي ، روحيه ي عرب ستيزي و اسلام ستيزي برايشان امري بديهي و حل شده است .
تمام فارس ها بر اين اعتقادند كه منشأ همه بدبختي ها و عقب افتادگي شان دين اسلام است در حالي كه تاريخ با تمام روشنگري هايش معلوم ساخته است كه اين فارس ها بودند كه از همان ابتدا ، با مكر و نفاق و فقط به ظاهر دين اسلام را بخاطر فرار از جزيه پذيرفتند. جزیه ( مالياتی که کافران ذمی در مقابل حفظ جان و مال و عرض شان از سوي مسلمانان ) به حكومت اسلامي مي دادند. فارس ها برای اینکه این مالیات را ندهند به ناچار و نه بر اصل اختیار و اراده ، دین اسلام را با حيله برگزيدند و با نيرنگ و دروغ اسلام را در ظاهر پذيرفتند اما در باطن و ذاتشان ، همان آتش پرست هاي زردتشت مسلك باقي ماندند.
دين اسلام دين كرامت هاست. دين عزت و احترام انساني است ديني است كه ازدواج پدر با دختران و ازدواج مادران با فرزندان را كه فارس هاي زرتشت مسلك موجب خشنودي اهورامزدا ( خداي فارس ها ) ميدانستند و بين انان رواج زيادي داشت را به شدت محكوم كرد و كرامت انساني را جاني تازه بخشيد. اسلام ، بي سوادي را در بلاد فارس ريشه كن نمود و فارس ها كه حتي حق تحصيل در دوران پيش از اسلام نداشتند و هر كس به غير از خانواده پادشاه فارس، حق تحصيل نداشت و هر كس پنهاني باسواد ميشد گردن زده ميشد، فارس ها جرات آوردن نام حتي يك دانشمند قبل از آمدن اسلام را ندارند چون اصلا هيچ شخصيت مهمي نداشتند و مردم فارس در فقر مطلق علمي و اقتصادي بسر مي بردند اما با مطالعه دقيق تاريخ و با طلوع اسلام ، از نوادگان همين فارس ها ، علمايي بنام برخواستند و به جامعه تحويل داده شدند اما همين علما بر مسلك نياكان خود افکار متعفن شان را ادامه و ضربه های مهلکی را بنام دین متوجه اسلام و مسلمانان ساختند.
خدمات اسلام به فارس ها و به تمام مردم دنيا بي نظير و بيشمار است و در يك كتاب يا مقاله نمي گنجد.
آخوندهاي فاسد زرتشت مسلك بر اساس سياست هاي نياكان شان ، به هيچ مليتي در ايران جعلي ، اجازه ي تحصيل به زبان مادري شان داده نميشود.
عرب هاي الأحواز از كمترين حق خود كه تحصيل به زبان مادري عربي است محروم شده اند و با برگزاري چنين دوره هايي ، برخورد شديد امنيتي و اطلاعاتي مي شود. چرا آخوندها که ادعای مسلمانی دارند از برگزاري و راه اندازی مدارس عربی در الأحواز هراس دارند و با آن برخورد شديد مي شود؟ زيرا كه آخوندها به خوبي ميدانند كه كلام بليغ عربي باعث افشاي سياست هاي تروريستي شان ميشود و آنها از بلوغ اجتماعي مليت ها ، ترس و وحشت دارند و بي سواد نگهداشتن مردم ايران جعلي به نفع سياست هاي فاشيستي آنان است.
الأحواز يك تنه در مقابل وحشيانه ترين سياست هاي تروريستي اين نظام فاسد فارس ايستاده است و در راه تحقق حقوق حقه اش با حضور در تمامي صحنه هاي جهاني و تريبون هاي حقوق بشري احقاق حق خواهند نمود.

 

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا