Home / دیدگاه‌ها / سياستهاى جمهورى دیکتاتوری ایران در قبال الاحواز العربي

سياستهاى جمهورى دیکتاتوری ایران در قبال الاحواز العربي

: محيط زيست الاحواز “

 

الاحواز ،اقليمى كه نه تنها در زمينه ى نفت و گاز غنى ترين استان ايران اشغالگر  است ،بلكه در زمينه ى كشاورزى و منابع طبيعى ديگر نيز جز غنى ترين مناطق به حساب میاید ؛به گونه اى كه به گفته ى محققان الاحواز ،با ٣ميليون هكتار زمين قابل كشت كه فقط ١ميليون هكتار آن بهره بردارى شده و ٢ميليون هكتار ديگر احيا نشده، توانايى تامين ٧٠درصد غذاى كشور را داراست.

 

همچنين اين اقليم توانايى تبديل شدن به قطب شكر،ذرت،روغن،خرما،مركبات،گل،گياه،شير،گوشت،ماهى ،ميگو و… در كشور را دارد!

 

هم اكنون اين اقليم رتبه ى دوم در توليد گندم در كشور را داراست و ٦٠ درصد نمك صنعتى كشور در اين اقليم توليد ميشود

 

با تمام اين مزيت ها متاسفانه ایران دیکتاتور  بیش از هر کشوری علیه منابع طبیعی خود ،بخصوص منابع طبيعى اقليم الاحواز  ،کارکرده که نمونه بارز آن تعطیل کردن بنادر احواز و سوس  و تعطیل کردن تجارت و کشتیرانی در این بنادر بوده است.

 

متاسفانه ما برای رودخانه های کشور هیچگونه قانونی نداریم،در دنیا هر کدام از رودخانه ها قانون جامع و مختص به خود را دارد.

با وجودی که هنوز هیچ کتابی درباره رودخانه های این اقلیم نداریم اما انگلیسی ها بیش از 100 سال پیش کتابی به نام ‘رودخانه کارون’ را نوشته اند و بر اساس مطالعات آنها که مکاتبات و مستندات آن موجود است، اقلیم الاحواز  توان تامین غذا برای 500 میلیون نفر را دارد.

 

از دیگر مشکلات رودخانه های کشور را واگذاری حفاظت از آنها به وزارت نیرو ميباشد؛وزارت نیرو، بهره بردار رودخانه هاست به همین دلیل مرجع صلاحیت داری برای حفاظت از آنها نیست و سوابق نشان داده که هر طور می خواهد با رودها رفتار می کند.

 

به گفته ى محققان راهکار نجات رودخانه های کشور تغییر استراتژی سدسازی، طرح های انتقال آب و کشاورزی در کشور ميباشد و همچنين وزارت نیرو باید برای تولید برق به استفاده از خورشید و گاز رو بیاورد.

همچنین اجرای طرح های انتقال آب از سرشاخه های کارون و اجرای طرح های انتقال آب کارون به دلیل جلوگیری از هدرروی و ریختن آب اضافه به دریا، یک باور غلط است که باید تغییر کند.

 

متاسفانه به دليل برداشت بى رويه ى آب در سرشاخه هاى كارون ،انتقال آب به نقاط ديگر كشور و ساخت سد هاى بى شمار اين رودخانه رو به كم آبى رفته است به گونه اى كه در سال ٩٢ ارتفاع آب به يك متر رسيده بود.

 

رژيم  ظالم حاكم بر ايران با سياستهاى تبعيض اميز خود سعى در مجبور كردن مردم بومى اين اقليم به مهاجرت دارد ،سياستهايى از قبيل عدم اشتغال بوميان،بالا بردن سرانه ى اعتياد،ايجاد ناامنى در اين اقليم ،ايجاد سدهاى زياد و منحرف كردن اب كارون به ديگر نقاط كشور و در نتيجه سعى در خشك كردن اين رودخانه كه تاثير مستقيم بر كشاورزى و ديگر منابع طبيعى اقليم خوزستان دارد.

 

 نویسنده :مصطفى سبهانى

About Admin

Leave a Reply

Share This