تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / ترورهاي خاموش در الأحواز

ترورهاي خاموش در الأحواز

الأحوازي ها مردمی هستند که در طول تاریخ زندگی با عزت و شرف شان ، انواع و اقسام تازیانه های بی رحم مستبدان فارس مسلك، را بعد از اشغال الاحواز، برای رسیدن به آزادی و احقاق حقانیت وجودی شان، به جان خریدند و در تحقق مسیر آزادی ، جان بر کف در تمامی صحنه ها حضور یافتند و صفحات زرين مقاومت در برابر دكان داران دين را در تاريخ بشري ثبت نمودند.
بعد از ۹۰ سال از إشغال الأحواز، ملت آزاده عرب ، شهيدان زيادي را در جهت تحقق آزادي و احقاق حقوق برحقش ، تقديم نمود.
اولين شهيد تاريخ مقاومت الأحواز ، شيخ خزعل الكعبي امير الأحواز بود كه در سال ١٩٣٦ ، توسط ايادي خبيث اشغالگران تروريست و بر اثر مسموميت شيميايي ،جان خود را تقديم كرامت الأحوازي ها نمود.
در اين ٩٠ سال مقاومت ،شهداي بزرگی از میان جوانان، سالخوردگان، مردان و زنان ، براي احياي جايگاه واقعي و تمدن ساز الأحواز فدايي شدند تا با خون شان طلايه داران مسير آزادي و آزادگی شوند.
هم اكنون ، هزاران هزار زنداني در سياه چاله هاي مخوف نظام آخوندي از ميان فعالان سياسي و اجتماعي ، شاعران ، معلمان و … وجود دارند كه انتظار به صلابه كشيدن توسط نظام مستبد ملاها، به شيوه هاي ترور خاموش هستند.
امروز، روز تشييع شهيدي است كه در راه افشاگري هاي كوبنده سياست هاي نظام سركوبگر ،بپا خواست و شعرها سرود.
اين شهيد و شاعر انقلابي الأحوازي حسن حيدري است كه با حضور در محافل مختلف اجتماعي، با ادبيات تأثير گذار و زيبايش ، زبان گوياي مقاومت الأحوازي ها شد.
امروز جوانان غیور و مردم آگاه الاحواز بيش از پيش آگاه تر شده اند و همفکر و همصدا برای آزادی الأحوازي هاي در بند نظام ظالم با هم متحد شده اند.
بر تمام ما الأحوازي ها ، تكليف است كه با حضور در سازمان ملل متحد و سازمان های مدافع حقوق بشری ، سياست هاي تروريستي آخوندي را افشا نماييم و راهكاري راهبردي در مقابل نظام فارس مسلك براي توقف جرايم سازمان يافته و قتل هاي خاموش در الأحواز ، اتخاذ شود و به گوش دنیا برسانيم که چه جنابت هایی در حق این مرز و بوم در حال وقوع است.

سيد علي طباطبايي
پژوهشگر و تحليل گر سياسي

About Admin

Leave a Reply

Share This