جبهه

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمى احواز تظاهرات سرتاسرى ملل تحت ستم

اطلاعيه جبهه دمكراتيك مردمى احواز

تظاهرات سرتاسرى ملل تحت ستم و اشغال شده ايران و مواضع ما

ملل همرزم و مبارز ازربايجان جنوبى كوردستان ، بلو چستان ، تركمنستان جنوبى، لور ، كاسپين ، بختياري  …

به جوانان مبارز و دلير شما درود  ميفرستيم .

ملل ازادى طلب

در روزهاي بسيار حساس پيش رو ، كه تكانه هاي فروپاشى قريب الوقوع و استحاله كامل نظام توروريستى و اشغالگر  ايران جعلى به صدا در آمده است ، حضور تمام آحاد ملت ها در بايكوت كردن سياست هاى خصمانه اين خوار صفتان، امري حياتي و تاريخي است.

افزايش بي رويه و ٢٠٠ درصدي قيمت بنزين ، هيچ توجيه قانوني و منطقي جز شكست سياستهاى داخلي و بين المللي و جبران كسري بودجه ى سپاه و  شبه نظاميان تروريست ندارد و اين نظام جائر، با استفتائات ولي فقيه جنايتكار  ايران جعلي براي چاپيدن ملت ها ، با گستاخي تمام، به سياست هاي فريبكارانه و تغذيه مالي مزدوران تروريستي خود در تمام دنيا  از جيب ملل تحت ستم و ملت اسير فارس ،همچنان ادامه ميدهد.

ما از همه ملت هاي بيدار و مبارز در جغرافياى سياسي ايران  مي خواهيم كه با حضور ميليوني و مستمر خود، در مقابل سياست هاي تروريستى رژيم اشغال و ترور ، بايستند  و با مقاومت يكپارچه،براي هميشه طومار ظلم و ترور و استبداد و اشغالگري اين نظام فاسد را در هم بپيچيد و به زباله دان تاريخ بسپارند.

اتحاد و همبستگي ملت هاى غير فارس در اين لحظه ي تاريخي، در مقابله با نظام ترور،فرصتي تاريخي و تكرار نشدني است، براي باز پس گرفتن حقوق انساني ، وحق تعيين سرنوشت است ، كه يقينا تنها راه ازادي و زندگي بهتر است .

ملتهاي مبارز و ازادي خواه

استمرار و پايداري حضور آگاهانه شما ملت ها، پايان بخش تروريسم و استبداد و اشغالگري  آخوندي خواهد بود.كه بدون شك فرصتي تاريخي براي ازادي همه ملل در بند و اشغال دولت ايران است كه صد ألبته اين ازادي شامل ملت فارس كه خود نيز اسير سياستهاى ضد انساني و نژاد پرستانه حاكمان خويش است ، حاكمانى كه هميشه به بهانه ترس از فروپاشي ايران جعلي ساده ترين حقوق انساني ملت فارس را ناديده ميگيرند و همانگونه كه به ملل تحت اشغال ظلم ميكنند ملت فارس را مورد ستم و استبداد قرار ميدهند . يقينًا ازادي ملت فارس در گروه ازادي ملل تحت ستم و اشغال شده ميياشد .

پيروز باد مبارزه و  همبستگي ملل تحت ستم و اشغال شده ايران  براي رسيدن به حق تعيين سرنوشت

درود بر ازادي 

دوشنبه

18 نوامبر 2019

جبهه دمكراتيك مردمي احواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا