الاحوازب: ملل تحت ستمبیانه هاجبههدیدگاه‌هاملل تحت ستمگزارش ها

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز بمناسبت سالگرد تاسیس  خطاب به ملل تحت ستم و اشغال در ایران

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز بمناسبت سالگرد تاسیس  خطاب به ملل تحت ستم و اشغال در ایران

همرزمان وهمسنگران دلیر ملتهای تحت ستم و اشغال غیر فارس انسانهاى آزاده ۳۰ سال قبل و در چنین روزهائی 20/01/1990 فرزندان ملت عرب احواز برای مبارزه و رویاروئی با سیاستهای رژیم ارتجاعی ضد انسانی و اشغالگر جمهوری اسلامی ایران و در ادامه مبارزات ملت عرب احواز برای تحقق خواسته های ملی و انسانی و حق تعیین سرنوشت ملت عرب احواز و تاسیس کشور مستقل خود به پا خواسته وبا اعلام موجودیت و تاسیس جبهه دمکراتیک  فصل جدیدی از مبارزات ملی و بحق انسانی ملت عرب احواز که از بدو اشغال نظامی آن در 20 آوریل 1925 پایه گذاری شده بود آغاز نمودند. مبارزه براى تحقق خواسته های بحق ملی وانسانی ملت عرب احوازکه دهها سال است برای رسیدن به اهداف خود هزاران شهید و اسیر را نثار آن نمودند.

جبهه دمکراتیک مردمی احواز از بدو تاسیس و تاکنون  با استفاده از کلیه راههای مبارزه مشروع برای تحقق اهداف مبارزاتی خویش که همانا آزادی احواز از یوغ اشغال و حق تعیین سرنوشت ملت عرب احواز و تاسیس دولت ملی، برابری ، و دمكراسي است مبارزه میکند . این  مبارزه با اتکا به نیروهای مردمی و با حفظ روابط استراتژیک با احزاب و سازمانهای ملی و مبارز ملت های غیر فارس که زیر ستم و اشغال دولت ایران بسر می برند وبرای رسیدن به اهداف خود در تمامی صحنه های ملی و منطقه ای و بین المللی این همکاری ادامه داشته و روزبه روز وسیعتر و گسترده تر میشود.

همرزمان وهمسنگران همینک که عمر جبهه دمکراتیک سی ساله میشود, مبارزات ملت ما و ملت های تحت اشغال ايران كه هميشه متحدان استراتيجك ملت عرب احواز هستند عمیقتر و وسیعتر میشود .این در حالی است که تضادهای داخلی رژیم در تمامی صحنه های داخلی و اقلیمی و بین المللی عمیقتر میشود . تضادهائی که هر کدام به تنهائی گواه  سرنگونی این رژیم ضد انسانی و تروریست می باشد . وضعیت اقتصادی ویران , گسترش تظاهرات داخلی سرتاسری , سرکوب شدید تمامی خواسته های بحق ملل تحت اشغال و خواسته های انسانی ملت فارس ، نفرت از کلیت رژیم حتی در میان ملت فارس هم ناقوس نزدیک شدن سقوط را به صدای درمی آورد وشکاف میان ملل تحت ستم واشغال و حتی ملت فارس با دولت اشغالگر و رژیم جمهوری اسلامی را عمیقتر کرده و فنای این رژیم متعفن را سریعتر میکند.  
اي ملل تحت اشغال سیاستهای جنایتکارانه وتوسعه طلبانه رژیم در منطقه و داخل ایران وساخت جنگ افزارهای اتمی و موشکهای بالیستی سبب شده که  موجودیت نظام را رودروی جامعه جهانی قرار داده وملتهای منطقه در عراق و سوریه و لبنان ویمن را به خشم در آورده و علیه آن ومزدورانش شعار میدهند.

ملت های همرزم ملت عرب احواز از مبارزات آزادی خواهانه ملل تحت ستم و اشغال در ایران حمایت کرده وبر این باور است که همه در یک سنگر در مقابل دولت اشغالگر ایران دوش به دوش وبرای رهائی از یوغ اشغالگری مبارزه در همه میتونی ادامه می دهیم . مبارزه ما از هم تفکیک ناپذیر می باشد و در برابر دشمنی مشترک که ساده ترین حقوق  انسانی و ملی همه ملل از جمله ملت فارس را نقض کرده و خواسته های بحق انسانی را با گلوله و شکنجه و اعدام جواب میدهد. جبهه دمکراتیک با اعلام مواضع استراتژیک خویش با ملت عرب احواز و شهدای راه ازادی و استقلال احواز تجدید عهد می بندد که تا رسیدن ملت عرب احواز به حقوق ملی و انسانی و تاسیس دولت مستقل احواز به مبارزه ادامه میدهد.

جبهه دمکراتیک به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس خویش اشغال احواز توسط دولت اشغالگر ایران را محکوم میکند وبرای آزادی احواز و رسیدن ملت ان به حق تعیین سرنوشت  و اعلام دولت مستقل احواز به مبارزه ادامه میدهد.
جبهه دمکراتیک، احزاب گروههای مبارز ملت های تحت اشغال و ستم در جغرافیای موسوم به ایران را متحدان استراتژیک خویش میداند و در جهت عمیقتر شدن این مبارزه و هماهنگی بیشتر بین مبارزات میان ملل غیر فارس تمامی تلاشهای خویش را انجام خواهد داد .
جبهه دمکراتیک،  مبارزات ملت فارس برای آزادی و حقوق بشر و زندگی بهتر و سرنگونی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی را گامی مهم برای تحقق حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم و اشغال شده ایران میداند و در این زمینه از مبارزات ملت فارس برای فردای بهترحمایت میکند.
جبهه دمکراتیک، سرکوب ملتهای به پا خواسته ملل تحت اشغال در جغرافیای سیاسی ایران را شدیدا محکوم میکند.
جبهه دمکراتیک، همراه با دنیای آزاد و کشورهای منطقه و جهان خواهان توقف سیاستهای تروریستی رژیم ایران در منطقه و جهان و متوقف شدن پروژه های اتمی و موشکی آن می باشد. 
جبهه دمکراتیک، با تاکید مجدد بر اهمیت وجود جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت که متشکل از سازمانهای مبارز ملتهای تحت اشغال ایران است از آن حمایت می کند ، این تشکل فراگیرو استراتیجک را ائتلافی بسیار مهم بین ملل تحت ستم و اشغال میداند و برای تقویت ان از هیچ گامی دریغ نخواهد کرد .

پیروز باد مبارزات ملت عرب احواز برای حق تعیین سرنوشت و استقلال احواز و دمکراسی و برابری

متحدتر باد مبارزات ملل تحت اشغال ایران 

جبهه دمکراتیک مردمی احواز
20 /1/2020

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا