تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت کنگره هشتم جبهه دمکراتیک مردمی احواز

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت کنگره هشتم جبهه دمکراتیک مردمی احواز

هفته گذشته درسیمین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز هشتمین کنگره جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز با شرکت وسیع در چهارده حوزه در خارج و ودهها حوزه در داخل الاحواز بر گذار و با موفقیت کار خود را خاتمه داده است. کنگره با تصویب و تکمیل برنامه سیاسی انتخابات دورای برگذار و با رای شرکت کنندگان اعضای رهبریت تعیین و جناب صلاح ابوشریف الاحوازی مجددا بر مقام دبیر کلی جبهه برای چهار سال آینده انتخاب شده اند.


جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” همراه با گرامی داشت سیمین سالگرد تاسیس جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز بر گذاری کنگره هشتم جبهه را به ملت عرب الاحواز،اعضاء ،هوادران و کادر رهبری وخصوصا به دبیر کل محترم جناب صلاح ابوشریف الاحوازی تبریک گفته و آرزومند پیروزی هرچه بیشتر همرزمان عرب الاحواز در جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

About Admin

Leave a Reply