تازه ترین خبرها
Home / دیدگاه‌ها / انتخابات در احواز اشغالی نزدیک است

انتخابات در احواز اشغالی نزدیک است

انتخابات در احواز اشغالی نزدیک است..به کاربردن کلمه ی اشغالی مهم است، این کلمه در ذهن چراغی به این‌ معناروشن میکندکه ازطریق آن بدانیم وجود هر چیز وهر مکانی در کشور الاحواز که متعلق به حکومت اشغالگر باشد غیر قانونی وغیر شرعی است حتی نمایندگانی که چندین سال است انتخاب میشوند وخون ملت احواز اشغالی را با تصویب قانونهای سخت گیرانه ریختند، مانند جنایت معشور آیا کسی میتواند نماینده ای در این چند ساله که از عمر رژیم میگذردمعرفی کندکه خدمتگذار مردم بوده وقانون که به رفاه مردم کمک کنند تصویب کرده باشد اکیدأ خیر.همه نمایندها وقت انتخابت زمین وزمان را به هم میدوزند که رأی جمع کنند وبه حامیان مالی خود خدمات بدهند.. با یک فشار رژیم اشغالگر از صحنه متواری میشوند وپشت به مردم میکنند.
اسم عرب به غیرت وبرادر دوست عجین شده..پس یک سوال از اهل غیرت عرب!!؟ چه شد خون شهدای نیزارهای معشور را فراموش کردین که حالا فکر شرکت در انتخابات را درسر میپرورانید.؟؟ لا للأنتخابات علا ارضی المحتله این باید حرف همه اهل احواز باشد همه میدانند این رژیم هیچ گونه شرعیتی ندارد پس از شیطان وحکومت باطل با رأی دادن حمایت نکنیم كه با رأي دادن به اين رژیم جنایتکار دست در خون شهدا کرده ایم وشریک جنایت رژیم خواهیم بود….انا عربي احوازي الأنتخابات لصالح النظام الفارسي الأيراني عله الأرض العربيه المحتله لاتمثلني..لا للأنتخابات.. انا لن اشارك..
الكاتب ابووليد الأحوازي

About Admin

Leave a Reply