نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

دستگیریهای گسترده رژیم اشغالگر در الاحواز

منابع مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز اعلام کردند که رژیم اشغالگر در احواز پایتخت اقدام به انجام دستگیریهای متعدد و فله‌ای فعالان فرهنگی واجتماعی و شاعران کرده است.

همچنین نیروی امنیتی اشغالگر به منازل هموطنان که اخیرا با وثیقه‌های هنگفت از اسارت آزاد شده‌اند یورش برده و ممتلکات شخصی ازجمله تلفن‌های همراه ودوربینهای مداربسته منازل و محل کار را مصادره کردند. به گفته منابع مرکز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز هویت تعدادی از بازداشت شدگان به شرح ذیل می باشد:
عباس فرهاد الچلداوی
جمعه السواری
خزعل الحیدری

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

۱۱-۰۲-۲۰۲۰

https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل