تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / خطاب شهروند احوازی به نامزد انتخاباتی اشغالگران: چه عمل مثبتی برای ملت عرب الاحواز انجام دادید؟!..

خطاب شهروند احوازی به نامزد انتخاباتی اشغالگران: چه عمل مثبتی برای ملت عرب الاحواز انجام دادید؟!..

به تازگی ویدئویی توسط منابع داخلی الاحواز بدست مرکز اطلاع رسانی الاحوازية رسید که در آن یک شهروند الاحوازی در حضور فرماندار نظامی الاحواز کاندیدای انتخاباتی اشغالگران را با سوالات خود به چالش میکشد.

در این ویدئو که حضور گروه بزرگی از اهالی شهر فلاحیه در روستای “خنافره” از توابع الاحواز العربی اشغالی را به تصویر میکشد، یک شهروند عرب الاحوازی از نامزد مزبور سؤال میکند که شما چه چیزی و چه کاری برای مردم عرب الاحواز انجام داده‌اید؟!
شهروند الاحوازی، خطاب به کاندیدای انتخاباتی اشغالگران و فرماندار نظامی الاحواز اشغالی با دلاوری تمام گفت: شما به ما قول آب شرب سالم دادید اما قطره ای از آب خبری نیست، شما به ما وعده حمایت از محصولات کشاورزی دادید اما هیچ چیز عاید ما نشد، شما به ما قول خدمات دادید اما هیچ اتفاقی تاکنون نیفتاده است چرا این ظلم را در حق ما روا داشته اید؟ آیا ما انسان نیستیم؟ آیا مثل دیگر انسانها حق زندگی نداریم؟ آیا برخورداری از ساده ترین خدمات و زیرساخت ها حق ما نیست؟ چه ظلمی مرتکب شده‌ایم که اینگونه رفتار میکنید؟.

اینها گوشه کوچکی از رنجها و سختی‌هایی است که ملت عرب الاحواز است که بیش از نه دهه ظلم و ستم و سرکوب بی پایان این اشغالگران فارس را تحمل میکنند. این ملت از ساده ترین امکانات زندگی محروم است، صاحبان بحق یکی از ثروتمندترین سرزمین های جهانند اما با فقر مطلق بر سرزمین غنی خود میخوابند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم: فواد فرج پور
15فوریه 2020

WWW.ADPF.ORG

#در انتخابات اشغالگران شرکت نمیکنیم

About Admin

Leave a Reply