تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / گزارش تصویری از اعتراض شدید یک شهروند عرب الاحواز به مسئول مزدور اشغالگران فارس: آیا سهم ما از کمکهای شما زندان است؟

گزارش تصویری از اعتراض شدید یک شهروند عرب الاحواز به مسئول مزدور اشغالگران فارس: آیا سهم ما از کمکهای شما زندان است؟

اینبار نیز یک کلیپ ویدئویی جدید دیگر به مرکز رسانه‌ای جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز رسید که حکایت از رنج و عذاب شدید یکی از شهروندان عرب احوازی از شرایط بد معیشتی، بیکاری مفرط و ظلم روزافزونی که رژیم اشغالگر ایران جعلی بر ضد ملت عرب الاحواز اشغالی اعمال میکند، دارد.

در این ویدئو پس از آنکه روحانی مزدور اشغالگران ایرانی درصدد کسب رضایت شهروند عرب الاحوازی بود، این شهروند بشدت نارضایتی خود را از اوضاع تحمیل شده از سوی اشغالگران فارس بر ملت عرب الاحواز را به آن آخوند مزدور ابراز می‌دارد. شهروند مزبور با صدای بسیار بلند و از فرط خشم فریاد می‌کشد: نمیخواهم مرا ببوسید نمی‌خواهم بر سرم دست بکشید!.

شهروند الاحوازی خطاب به آن آخوند فریاد میکشد: “فرصت های شغلی کجاست؟ فرصت‌های استخدامی کجاست؟”خانواده‌هایمان از گرسنگی میمیرند” یا فقط زمانی به یاد ما می‌افتید که میخواهید ما را دستگیر و زندانی کنید؟… آیا فقط زندان سهم ما از خدمات شماست؟…

در این ویدئو این شهروند فریاد میکشد: غذایی که شما تهیه کرده‌اید فاسد است.! چرا میخواهید ما را بکشید؟

شایان ذکر است که این شیوه یکی از سیاستهای رژیم نژادپرست اشغالگر ایران جعلی است که بیش از 9 دهه در الاحواز العربی اشغالی از آن استفاده می‌کند. این سیاست ها هیچگاه در نظامها یا شکل رژیم های بر سرکار آمده در این جغرافیای سیاسی موسوم به ایران اشغالگر تغییر نکرده‌اند.

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم: فواد فرج پور
17 فوریه 2020
WWW.alahwaz.com

About Admin

Leave a Reply

Share This