تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / جهان / کرونا چگونە وارد قم شدە و اکنون صدھا مبتلا بە کرونا در قم وجود دارد!

کرونا چگونە وارد قم شدە و اکنون صدھا مبتلا بە کرونا در قم وجود دارد!

طبق گزارشھای دریافتی از مركز اطلاع رسانى الاحوازيه ، طلاب چینی حوزە علمیە عامل انتقال ویروس کرونا ھستند. ادارە اطلاعات قم عوامل بیمارستانی را تھدید کردەاند کە تحت ھیچ عنوان نباید دربارە نحوە ورود ویروس کرونا خبررسانی کنند. تعداد جانباختگان بیش از ٢٢ نفر است کە سە نفر از این تعداد ایرانی و افرادی ھستند کە سفر خارج از جغرافیای موسوم به ایران نداشتەاند.

از یکصد کشور جھان در حوزە علمیە قم توسعه تروریستی و اشغالگری بطور مجانی تحصیل میکنند.

ویدیوھای بالا مربوط بە شب گذشتە قم است.

فعال سیاسی: علی حردانی بور الاحوازی
مركز اطلاع رسانى جبهه دمكراتيك مردمى احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply