الاحواز

آغاز تحریم انتخابات اشغالگران ایرانی توسط ملت عربی الاحواز

کمپین تحریم انتخابات (مجلس شورای اسلامی) اشغالگران ایرانی توسط ملت عرب الاحواز اشغالی آغاز گشت.

در جریان کمپین تبلیغاتی نامزدهای انتخابات اشغالگران فارس، نامزدهای مزدور اشغالگران در میان بهت و حیرت با موجی از تحریم و بایکوت بوسیله اقشار مختلف جامعه عربی الاحواز اشغالی مواجه شدند.
در چندین شهر الاحواز العربی اشغالی نامزدها و کمپین فریبکارانهٔ انتخاباتی آنان بدلیل سیاست های اشغالگران جنایتکار بر ضد ملت مظلوم عرب الاحواز در جریان باز کردن عامدانه دریچه سدها، هدایت و براه انداختن سیلاب‌های ویرانگر که در پی آن باعث نابودی بخش بسیار وسیعی از زمین‌های کشاورزی و تمامی محصولات زراعی و نیز به زیر آب رفتن اغلب روستاها و شهرها و همچنین شروع دستگیری‌های گسترده و عدم بکارگیری و استخدام فرزندان این مرزوبوم اشغال شده عربی گردید، ملت غیور و خشمگین عرب الاحواز انتخابات مزورانه و کاندیداهای اجیرشده اشغالگران را بطور کامل تحریم کردند.
این تحریم گسترده، باعث وحشت رژیم اشغالگر ایرانی شده و آنرا تبدیل به نگرانی اصلی دولت اشغالگر برای موفقیت انتخابات شده است. براساس نظرسنجی عمومی که توسط دانشگاه تهران پایتخت صدور تروریسم، صورت گرفته، 75٪ از ملل تحت اشغال جغرافیای سیاسی ایران جعلی انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نخواهند کرد.

* نه به انتخابات اشغالگران
مشارکت در انتخابات اشغالگر.. هرگز*

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم: فواد فرج پور
20 فوریه 2020
WWW.ADPF.ORG

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا