نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اشغالگران ایرانی و تلاش برای گسترش کرونا در الاحواز اشغالی

پنجاه و سه نفر از آخوندهای ارشد ایران اشغالگر با خانواده های خود بوسیله هواپیمای خصوصی از قم، یکی از شهرهای فارس نشین، به شهر المعشور(با نام جعلی ماهشهر) متعلق به دولت الاحواز العربی اشغالی منتقل شده و در یک هتل مجلل پنج ستاره این شهر مستقر شدند.
در این خصوص تعدادی از شهروندان الاحوازی در اعتراض به حضور آخوندها و تهدید گسترش ویروس در تمام شهر بطور گسترده در مقابل دفتر (فرماندار نظامی) تجمع کردند اما مقامات اشغالگر توجهی به اعتراض مردم نکردند.

علی حردانی پور الأحوازي
مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم‌‌‌: فواد فرج پور

خروج از نسخه موبایل