نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتراض تعدادی از جوانان در الاحواز اشغالی

از الاحواز پایتخت ، شهر میسان و منطقه اسماعیلیه ، تعداد زیادی از احوازیها به دلیل عدم توجه به خسارات واراد شده به زمین‌های کشاورزی و منازل مسکونی خود، که ناشی از سیل مصنوعی سال گذشته بوده است، در مقابل وزارت کشور رژیم اشغالگر در تهران جمع شدند.

مقامات رژیم اشغالگر ایرانی، مطالبات مشروع و بحق کشاورزان احوازی را که وعده تحقق آن توسط وزارت کشاورزی ، بانک مرکزی ، سازمان مدیریت بحران و سایر نهادها داده شده بود را به دست‌ فراموشی سپرده است.


امروز در حالی شاهد تکرار سناریو سیل‌های مصنوعی سال گذشته هستیم، که مقامات رژیم اشغالی هیچ تدارکی را برای پیشگیری از تحمیل مجدد خسارات سنگین بر اموال و جان ملت عرب احواز را در نظر نگرفته است‌.

 

نويسنده: ابو فؤاد الاحوازي

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز

مترجم:ابو وليد الاحوازي
کمیته سازماندهی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

۲۸-۰۲-۲۰۲۰

http://T.me/adpf25

خروج از نسخه موبایل