تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / در جغرافیای سیاسی ایران جعلی فاجعه ای وحشتناک در حال وقوع است

در جغرافیای سیاسی ایران جعلی فاجعه ای وحشتناک در حال وقوع است

در جغرافیای سیاسی ایران جعلی فاجعه ای وحشتناک در حال وقوع است ؛ کندن و آماده کردن «گور دسته جمعی» در مردودشت شیراز ( فارس ) و آماده کردن آهک برای دفن افرادی که در اثر ویروس کرونا فوت کرده اند.

خیانت رژیم اشغالگر ایران به مردم این بار به اوج خود رسید؛ بیش از یک ماه پنهانکاری و قرنطینه نکردن شهر قم، فاجعه ای وحشتناک را برای مردم رقم زده است.
۲ مارس ۲۰۲۰

https://www.youtube.com/watch?v=jxPGG06HCkQ&feature=youtu.be

أمير الأحوازي
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This