تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / شيوع ویروس کورونا در پارلمان حکومت اشغالگر ایران

شيوع ویروس کورونا در پارلمان حکومت اشغالگر ایران

به گفته عبد الرضا مصری نایب رئیس مجلس رژیم اشغالگر: تاکنون تست کرونای ۲۳ نفر از نمایندگان مثبت بوده است. وی در ادامه به نمایندگان و منتخبان توصیه کرد که فعلاً ارتباط خود را با مردم قطع کنند تا آسیبی متوجه آنها نباشد.

نکته قابل توجه این است که حضور نمایندگان رژیم اشغالگر(نمایندگان مجلس) در بین ملل در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران نه فقط برای ملل سودی نداشته بلکه باعث بدبختی و قتل و چپاول آنان بوده است. توجیهی باشد این ویروس برای بی‌کفایتی این نمایندگان موسوم به مجلس.

ابو ولید احوازی

کمیته سازماندهی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

۰۳-۰۲-۲۰۲۰

https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply