نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

گزارش ویدئویی از اعتراض کارگران شهرداری شهر معشور اشغال شده در کشور الاحواز

منابع رسانه‌ای از اعتراضات کارمندان شهرداری شهرستان معشور در کشور الاحواز اشغال شده خبر دادند.
روز چهارشنبه 14 اسفند 98 کارگران و کارمندان شهرداری شهر معشور در مقابل دفتر فرماندار نظامی منتصب اشغالگران ایرانی بدلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه چند ماهه خود، مقابل این دفتر تجمع نمودند.
در همین زمینه نیز منابع خبری اظهار داشتند که بیشتر کارمندان ادارات دولتی مدت مدیدی است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند و مقام‌های فاسد اشغالگر در پاسخ به درخواست‌های مکرر این افراد، آنان را دستگیر و روانه زندان می‌کنند!.

مقامهای اشغالگر فارس میگویند که وضعیت اقتصادی جغرافیای ساختگی بنام ایران ناپایدار است و کارگران باید تحمل کنند. این درحالی است که مقامهای فاسد اشغالگر از شبه نظامیان تروریست خود برای جنگ افروزی در منطقه عربی خاورمیانه و توسعه طلبیهای رویاپردازنه خود در تحقق رویای امپراطوری ایران، حمایت‌های مالی و اقتصادی بی شائبه ای می‌کنند.

https://www.youtube.com/watch?v=l3CCjoH6JzY

مرکز اطلاع رسانی جبهه دموکراتیک مردمی الاحواز

مترجم: فواد فرج پور
4 مارس 2020
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل